Nierówności jako element pragmatyzmu gospodarczego

Autor

  • Jerzy Żyżyński Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.3

Słowa kluczowe:

nierówności dochodowe, nierówności majątkowe, rozwój gospodarczy

Abstrakt

Nierówności to problem obejmujący praktycznie cały współczesny świat. Autor przypomina, że w 2000 roku ONZ przyjęło Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals – MDG), a w 2015 roku skonkretyzowało Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które miały nadać kierunek rozwoju światu tak, aby zniwelować różnice między krajami i wewnątrz nich.
Autor omawia najważniejsza wnioski co do skutków nierówności, jakie wynikają z prac Komisji Josepha E. Stiglitza, Amartya Sena i Jean-Paula Fitoussi, dzieł Stiglitza i Piketty’ego. Zwraca uwagę, że nierówności dochodowe i majątkowe zaczęły narastać w USA i krajach europejskich od początku lat 80., gdy nastąpiła ekspansja ideologii neoliberalnej i kraje zaczęły w polityce podatkowej wycofywać mechanizmy progresji podatkowej. Te nierówności nie są zatem czymś naturalnym, jak sądzą konserwatyści, wypływają z ideologii – i w tym zgadza się z Pikettym.
Jednak zwraca uwagę, że z tego nie wynika, jakoby nierówności powinny być w ogóle zlikwidowane i zastąpione przez równość, stawia tezę, że poziom nierówności powinien stabilizować się na jakimś poziomie wynikającym z pewnej racjonalności. Pokazuje, że pewne zasady nierówności mają charakter uniwersalny i zostały zastosowane już w czasach starożytności, i postuluje zasady pragmatyzmu nierówności. Potrzeba nie równości stanu dochodów i aktywów, lecz szans znalezienia się każdej osoby na stosownym poziomie w ramach pragmatycznych, racjonalnych i sprawiedliwych reguł nierówności. Zwraca uwagę, że dzięki nierównościom rozwija się świat przyrody i w gruncie rzeczy nierówności potrzebuje gospodarka zarówno na szczeblach krajowych, jak i globalnie, są potrzebne dla twórczego rozwoju i apeluje: Poszukujmy zatem racjonalnych zasad nierówności.

Bibliografia

Balestra, C., Tonkin, R. (2018). Inequalities in household wealth across OECD Countries: Evidence from OECD Wealth Distribution Database. OECD Statistics Working Papers, 1, 1–69. DOI: 10.1787/7e1bf673-en.

Dobija, M., Kurek, B. (2009). Istota pracy w fizyce i rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 796, 33–45.

Dobija, M. (2016). Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności – laboryzm. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47, 25–52.

Dobija, M., Renkas, J. (2021). The thermodynamic principles as the theoretical basis of fair remuneration. International Journal of Physical Research, 9(1), 1–6. DOI: 10.14419/ijpr.v9i1.31247.

Ferguson, N. (2008). Potęga pieniądza Finansowa historia świata. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.

Goldman Recruitment Salary Survey 2022. Pobrane z: www.goldmanrecruitment.pl (2023.02.23).

http//:piketty.pse.ens.fr/ideologie (2023.02.23).

Ksenofont (2021). Wyprawa Cyrusa. Warszawa: Czytelnik.

Piketty, T. (2022a). Kapitał i ideologia. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Piketty T. (2022b). Krótka Historia Nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Polacy praktycznie nie mają oszczędności. Ciekawe wyniki badania – rp.pl, publikacja: 04.08.2022. Pobrane z: https://pieniadze.rp.pl/budzet-rodzinny/art36811451-polacy-praktycznie-nie-maja-oszczednosci-ciekawe-wyniki-badania (2023.02.23).

Renkas, J. (2022). Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę. Warszawa: Difin.

Stiglitz, J.E. (2015). Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Stiglitz, J.E., Fitoussi, J.-P., Durand, M. (2019). Poza PKB – Mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: OECD, PTE.

Therborn, G. (2015). Nierówność, która zabija Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć. Warszawa: PWN.

Veblen, T. (2013). Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Żyżyński, J. (2009). Budżet i polityka podatkowa. Warszawa: PWN.

Żyżyński, J. (2020). Salaries and the logic of national income distribution in a market economy – described using a simple mode. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 63(3), 69–112. DOI: 10.15584/nsawg.2020.3.4.

Żyżyński, J. (2018). Zależność dochodów budżetowych od stopy podatkowej w kontekście teorii Laffera jako hipotezy behawioralnej. W: A.Z. Nowak, B. Glinka (red.), Procesy zarządzania w globalizującej się gospodarce (s. 169–184). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Żyżyński, J. (2023). Nierówności jako element pragmatyzmu gospodarczego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (73), 39–56. https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.3

Numer

Dział

Artykuły