Nr 63 (2020)

					Pokaż  Nr 63 (2020)

„Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji – czasopismo „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” - zadanie finansowane w ramach umowy 783/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

Opublikowane: 2020-09-30

Pełny numer

Artykuły