Charakterystyka leksyki Polonii brazylijskiej na wybranych przykładach

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.14

Słowa kluczowe:

Polonia brazylijska, leksyka, zapożyczenia

Abstrakt

Badanie języka Polonii brazylijskiej jest interesującym zagadnieniem, ponieważ potomkowie Polaków, którzy przybyli tam pod koniec wieku XIX, nadal posługują się językiem polskim w 5.–6. pokoleniu emigrantów, co jest niezwykle ciekawym zjawiskiem, ponieważ badania pokazują, że język emigrantów wymiera w 2.–3. pokoleniu. W artykule przedstawiona zostanie krótka charakterystyka leksyki Polonii brazylijskiej pochodząca z materiałów zebranych podczas miesięcznego pobytu w Kurytybie. Omówione i przeanalizowane zostaną wybrane przykłady zapożyczeń, dialektyzmów, archaizmów i hybryd polsko-portugalskich.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Przybysz, Z. (2023). Charakterystyka leksyki Polonii brazylijskiej na wybranych przykładach. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 203–211. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.14

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY