Pamiątkowe nazwy ulic Częstochowy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.17

Słowa kluczowe:

onomastyka, nazewnictwo miejskie, nazwy pamiątkowe, kultura, społeczeństwo

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza pamiątkowych nazw ulic występujących we współczesnym nazewnictwie Częstochowy oraz motywacji ich nadania z uwzględnieniem tła historycznego i kulturowego miasta. Nazwy pamiątkowe częstochowskich ulic wynikają z chęci utrwalenia w świadomości społecznej najważniejszych wydarzeń lokalnych i państwowych, postaci historycznych, znanych osobistości życia publicznego Polski i świata oraz osób z kręgu religijnego. Nazwy te wyrażają m.in. uznawane wartości, postawy, poglądy i wskazują na dziedzictwo kulturowe regionu lub kraju. Nie zawsze jednak odzwierciedlają sposób postrzegania przez mieszkańców Częstochowy otaczającego ich świata w wymiarze społecznym i mentalnym, o czym świadczą uchwały podjęte przez Radę Miasta, dotyczące nadawania nazw ulic lub ich zmian, bardzo często narzucanych przez miejscowych pracowników instytucji samorządowych z powodu przemian politycznych w kraju.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Tsapuk, Y. (2023). Pamiątkowe nazwy ulic Częstochowy. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 243–255. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.17

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY