Lista MEiN

2023-11-23

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17. lipca 2023 roku czasopismo "Dydaktyka Informatyki" znalazło się w wykazie czasopism naukowych i uzyskało 20 pkt.  (ID czasopisma:  485348).