baner

O czasopiśmie

Czasopismo „Dydaktyka Informatyki” jest rocznikiem naukowym wydawanym przez Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na swoich łamach podejmuje istotne z punktu widzenia naukowego, społecznego i edukacyjnego problemy związane z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w konstytuującym się społeczeństwie informacyjnym. Celem czasopisma jest stworzenie platformy międzynarodowej wymiany myśli, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań w zakresie wykorzystania najnowszych technologii informatycznych, informacyjnych i multimedialnych w procesach edukacyjnych na każdym etapie kształcenia. Na łamach „Dydaktyki Informatyki” Autorzy mają możliwość zaprezentowania własnych poglądów, opinii i wyników badań naukowych, które nie były dotąd publikowane w innych czasopismach.

Czasopismo jest głównie adresowane do pracowników naukowych, nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich oraz wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej lub nauce wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne.

ISSN: 2083-3156    eISSN: 2543-9847   DOI: 10.15584/di

Punkty MEiN - 20 punktów (ID czasopisma na liście MEiN: 485348)

 

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 18 (2023)
					Pokaż  Tom 18 (2023)
Opublikowane: 2023-11-15

Pełny numer

TIK A EDUKACJA

Wyświetl wszystkie wydania