19/2024

2023-11-26

Redakcja czasopisma przyjmuje teksty do kolejnego numeru Dydaktyki Informatyki (19/2024).  Wydanie w 2024 roku jest dofinansowane, w związku z czym Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wydaniem tekstu w czasopiśmie. Teksty będę przyjmowane do 31.03.2024r.  

 

Opracowania powinny oscylować wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą informatyką. Od kilku lat przyjęliśmy podział zawartości merytorycznej czasopisma na trzy obszary zagadnień: TIK a społeczeństwo; TIK a edukacja; Narzędzia TIK w praktyce. Do wymienionych obszarów chcielibyśmy również dołączyć dział poświęcony Komunikacji społecznej i mediom.