Recenzenci

 

 

Recenzenci krajowi:

 • Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
 • Prof. UP dr hab. Krzysztof Kraszewski (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Prof. USz dr hab. Elżbieta Perzycka (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
 • Prof. UTH dr hab. Wojciech Korneta (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Łomża)
 • Prof. UZ dr hab. Eunika Baron-Polańczyk (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
 • Prof. AGH dr hab. Leszek Porębski (AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
 • Prof. UP dr hab. Henryk Noga (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Dr Janusz Janczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Dr Krystyna Polańska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
 • Dr inż. Marta Ciesielka (AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
 • Dr Aneta Klementowska (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
 • Dr Danuta Morańska (Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec)

Recenzenci zagraniczni:

 • Prof. dr Jarosław Janio (Santa Ana University, USA)
 • Doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja)
 • PaedDr. Jan Stebila, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
 • PaedDr. Petr Mach, CSc. (University of West Bohemia in Pilsen, Czechy)
 • Mgr. Martin Havelka, Ph.D. (Palacky University Olomouc, Czechy)

Arkusze recenzji (DOC)