e-Edukacja – eksperyment dydaktyczny czy nowa forma nauczania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/di.2023.18.10

Słowa kluczowe:

edukacja, komunikacja, koncepcje nauczania-uczenia się, media cyfrowe, nauczanie zdalne

Abstrakt

W artykule omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w drugim roku oficjalnej nauki zdalnej połączone z próbą wskazania różnic w odniesieniu do kształcenia na odległość, próbą pokazania zalet i wad tej formy edukacji w kontekście koncepcji nauczania-uczenia się oraz możliwych konsekwencji.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-15

Jak cytować

Jackowski, M. (2023). e-Edukacja – eksperyment dydaktyczny czy nowa forma nauczania. Dydaktyka Informatyki, 18, 128–136. https://doi.org/10.15584/di.2023.18.10

Numer

Dział

TIK A EDUKACJA