Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. dr. hab. Andrzeja Garbarza, prof. UR

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.1

Słowa kluczowe:

ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR – życie i działalność, instytucje naukowe, prace naukowe

Abstrakt

Ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR (1953–2022) to postać związana szczególnie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Współpracował z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (wcześniej Akademią Teologii Katolickiej), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (wcześnie Papieską Akademią Teologiczną), Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku. Pracował w diecezji przemyskiej i rzeszowskiej. Najdłużej był związany z diecezją rzeszowską, w której był długoletnim dyrektorem Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara. Jego życie i działalność zawarto w trzech rozdziałach – biografia naukowa, działalność dydaktyczno-organizacyjna i działalność naukowa. Sporządzono również bibliografię chronologiczną Jego prac naukowych.

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie, Teczka personalna ks. A. Garbarza, Zaświadczenie Kurii Biskupiej w Przemyślu (l. dz. 920/85), 10 VI 1985; Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie – Dyplom ukończenia studiów, 24 VI 1987; Pismo abp. J. Michalika do ks. A. Garbarza (l. dz. 235/93), 5 III 1993; Pismo ks. A. Garbarza do abp. J. Michalika, 18 VI 1993; Pismo abp. J. Michalika do ks. A. Garbarza (l. dz. 1420/93), 16 VIII 1993; Dekret inkardynacji, 21 VIII 1993; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 1191/93), 19 VIII 1993; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 1159/94), 14 IX 1994; tamże, Pismo bp. K. Górnego do ks. A. Garbarza (l. dz. 1218/95), 27 IX 1995; Pismo bp. K. Górnego do ks. A. Garbarza (l. dz. 1218/95), 27 IX 1995; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 1571/96), 15 X 1996; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 1616/96), 24 X 1996; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 1849/97), 8 X 1997; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 1107/98), 20 VIII 1998; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 1350/98), 16 IX 1998; Pismo bp. K. Górnego do ks. A. Garbarza (l. dz. Bp 6/00), 6 I 2000; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 960/5/2003), 6 VIII 2003; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 354/2009), 16 III 2009; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 1464/2010), 23 IX 2010; Pismo Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie do ks. A. Garbarza (l. dz. 1752/2010), 15 XI 2010; Pismo bp. J. Wątroby do ks. A. Garbarza (l. dz. 1497/2013), 23 IX 2013; Pismo bp. J. Wątroby do ks. A. Garbarza (l. dz. 1158/2015), 20 VIII 2015; Pismo bp. J. Wątroby do ks. A. Garbarza (l. dz. 1182/2018), 14 VIII 2018.

Historia Instytutu, https://www.instytut.rzeszow.pl/?page_id=29 (dostęp: 11.09.2023).

Matyskiewicz W., Kościoły diecezji rzeszowskiej 1992–2017, Rzeszów 2017.

Matyskiewicz W., Szedł za Chrystusem cicho i bez rozgłosu, „Niedziela Rzeszowska” 2022, nr 4, s. 4.

Motyka A., In memoriam. Ks. Andrzej Garbarz (1953–2022), „Zwiastowanie” 2022, nr 4.

Motyka A., Redemptori hominis. Dziesięciolecie Diecezji Rzeszowskiej (1992–2002), Rzeszów 2002, s. 61–62.

Opis udziału matki Katarzyny w harcerstwie i WiN na podstawie opracowania w konkursie „Historii Bliskiej”: M. Koczwara, K. Kwilosz, K. Myśliwiec, T. Pachana, Mała Ojczyzna w pamięci i świadectwach, Jasło 2008, s. 19–22, XII edycja konkursu „Historia Bliska” 2007/2008, „Mała ojczyzna w pamięci i świadectwach”, sygnatura w Archiwum Ośrodka KARTA: B12/0114*Z/08, https://docplayer.pl/107711606-Tamten-sobniow-podros-sentymentalna-do-miejsc-i-ludzi-kto-rych-jus-nie-ma.html (dostęp: 26.09.2023).

Roczniki Diecezji Przemyskiej, Przemyśl 1989–1992.

Roczniki Diecezji Przemyskiej, Przemyśl 1980; 1984.

Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej, 1993–2021.

Wrońska M., Ks. prof. UR dr hab. Andrzej Garbarz – in memoriam, https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/jednostki-naukowe/instytut-pedagogiki1/wydarzenia/ks-prof-ur-dr-hab-andrzej-garbarz-in-memoriam (dostęp: 2.09.2023).

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Matyskiewicz, W. (2023). Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. dr. hab. Andrzeja Garbarza, prof. UR. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 13–32. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.1

Numer

Dział

In memoriam