Bogactwo i ubóstwo w średniowiecznej myśli chrześcijańskiej

Autor

  • Urszula Zagóra-Jonszta Katedra Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.2.1

Słowa kluczowe:

bogactwo, ubóstwo, myśl chrześcijańska, średniowiecze

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest bogactwo i ubóstwo w poglądach przedstawicieli myśli chrześcijańskiej, średniowiecznej. Stosunek do bogactwa i nierówności społecznych ewoluował wraz z rozwojem religii chrześcijańskiej i przenikaniem jej do wyższych sfer społeczeństwa. Zarówno Nowy Testament, jak i pierwsi ojcowie Kościoła w większości negatywnie wypowiadają się na temat bogactwa i bogacenia się. W późniejszych wiekach własność prywatna nie budziła już takich emocji, wręcz uważano, że ubóstwo nie jest miłe Bogu. Zaakceptowano nierówności majątkowe i podział społeczeństwa na stany twierdząc, że ludzie nie mogą być równi wobec siebie, ale równi wobec Boga. Najwyższy poziom myśl kanonistyczna osiągnęła w pracach Tomasza z Akwinu.

Bibliografia

Św. Augustyn. (1986). Objaśnienia Psalmów. Ps. 124–150. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.

Św. Augustyn. (2015). Państwo Boże. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Dzieje Apostolskie. (1974). W: Biblia. Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

Ewangelia św. Łukasza. (1974). W: Biblia. Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

Ewangelia św. Mateusza. (1974). W: Biblia. Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

Fanfani, A. (1965). Historia doktryn ekonomicznych. Od czasów starożytnych do XIX wieku. Londyn: Wyd. Odnowa.

Gulbinowicz, H. (1964). Etyczne poglądy św. Ambrożego na dobra materialne i prawowłasności. Studia Warmińskie, t. 1, 259–282.

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza. (1974). W: Biblia. Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

Jan Chryzostom. (1993). Katechezy chrzcielne. Homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do neofitów. Lublin: Wydawnictwo Kerygma.

Kafel, S. (red.). (1981). Wczesne źródła franciszkańskie. Tom 1. Warszawa: Wyd. Akademii Teologii Katolickiej.

Kasprzak, D. (2011). Kwestia bogactwa i ubóstwa w kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku. Próba syntezy zagadnienia. Vox Patrum, 31, t. 56, 495–515.

Klemens Aleksandryjski. (1953). Czy człowiek bogaty może być zbawiony. Tłum. Jan Czuj. Warszawa: Wydawnictwo Pax.

Klemens Aleksandryjski. (1976). Bogactwo a zbawienie. Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODiSS, 45(7).

Lipiński, E. (1968). Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: PWN.

Simon, M. (1992). Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I–IV w. Warszawa: PIW.

Siniscalco, P. (2009). Człowiek wobec świata. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, KUL.

Strzeszewski, Cz. (1994). Katolicka Nauka Społeczna. Lublin: KUL.

Swieżawski, S. (1987). U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia moralna w Europie XV wieku. Kraków: Wyd. Znak.

Tawney, R. H. (1963). Religia a powstanie kapitalizmu. Warszawa: Książka i Wiedza.

Taylor, E. (1957). Historia rozwoju ekonomiki. Tom I. Poznań: PWN.

Wojcieszak, M. (2016). Lichwa i sprawy majątkowe chrześcijan w świetle postanowień zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich IV i V w. Argumenta Historica, Czasopismo Naukowo-Dydaktyczne, 3, 124–137.

Downloads

Opublikowane

2021-06-30

Numer

Dział

Artykuły