Luka cyfrowa między kobietami a mężczyznami. Bariery włączenia cyfrowego kobiet w Indiach

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.2

Słowa kluczowe:

luka cyfrowa, e-inkluzja, równość płci, telefony komórkowe, Internet

Abstrakt

Ze względu na rosnące wykorzystanie ICTs we wszystkich dziedzinach życia, posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do tych technologii i umiejętności ich obsługi są uważane za warunki wstępne włączenia społecznego, a dokładniej e-inkluzji. W krajach rozwijających się ważnym sposobem uzyskiwania dostępu do Internetu stała się telefonia komórkowa, ponieważ smartfony są tańsze niż komputery i wydają się znosić bariery dostępu, takie jak koszty infrastruktury, sprzętu i wymaganych umiejętności. W tym kontekście celem artykułu jest przedstawienie korzyści i ograniczeń integracji cyfrowej poprzez dostęp mobilny z perspektywy płci oraz zbadanie barier tego procesu z perspektywy Indii. Podjęto się weryfikacji dwóch hipotez: 1) dostęp mobilny może stanowić pragmatyczne rozwiązanie problemu luki cyfrowej (w tym ze względu na płeć), nawet jeśli korzystanie wyłącznie z urządzeń mobilnych niekoniecznie prowadzi do pełnej e-integracji, 2) ze względu na specyfikę barier w dostępie, cyfrowa luka między płciami pozostaje aktualnym problemem w Indiach. Zastosowane metody badawcze to krytyka literatury, analiza danych statystycznych, analiza źródeł internetowych oraz elementy studium przypadku. Stwierdzono, że w Indiach dostęp zarówno do urządzeń mobilnych, jak i do Internetu, nie jest neutralny pod względem płci. Wśród ważnych przyczyn tej sytuacji można wskazać ograniczenia finansowe, brak umiejętności, a także normy społeczno-kulturowe. Działania rządu i biznesu powinny zatem koncentrować się na tych obszarach.

Bibliografia

Azcona, G., Valero, S. D. (2018). Making women and girls visible: Gender data gaps and why they matter. Retrieved from: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/ 2018/12/issue-brief-making-women-and-girls-visible (2020.09.05).

Bonfadelli, H. (2002). The Internet and Knowledge Gaps: A Theoretical and Empirical Investigation. European Journal of Communication, 17(1), 65–84. DOI:10.1177/0267323102017001607.

Bureau of Indian Standards (2016). Press Note No. G/9/2016-17. Retrieved from: https://www.bis.org.in/other/Mobile_Phone_Handsets_14062016.pdf (2020.09.25).

Büchi, M. (2017). Digital inequalities: differentiated internet use and social implications. Zurich: University of Zurich, Faculty of Arts. DOI: 10.5167/uzh-148989.

Castells, M. (2000). Toward a Sociology of the Network Society. Contemporary Sociology, 29(5), 693–699.

Chancel, L., Piketty, T. (2017). Indian income inequality, 1922–2015 From British Raj to Billionaire Raj? WID. World Working Paper Series, 11, 1–70. DOI: 10.1111/roiw.12439.

Correa, T., Pavez, I., Contreras, J. (2018). Digital inclusion through mobile phones? A comparison between mobile-only and computer users in internet access, skills and use. Information, Communication & Society, 23, 1074–1091. DOI: 10.1080/1369118X.2018.1555270.

Friederici, N., Graham, M. (2018). The Bounded Opportunities of Digital Enterprises in Global Economic Peripheries, 14 April, 1–37. DOI: 10.2139/ssrn.3249499.

Gaziano, C. (1997). Forecast 2000: Widening Knowledge Gaps. Journalism & Mass Communication Quarterly, 74(2), 237–264. DOI: 10.1177/107769909707400202.

GSMA. (2020). Connected Women. The Mobile Gender Gap Report 2020.

Graham, M., Hjorth, I., Lehdonvirta, V. (2019). Digital Labor and Development: Impacts of Global Digital Labor Platforms and the Gig Economy on Worker Livelihoods. In: M. Graham (Ed.), Digital Economies at global margins (pp. 269–294). Cambridge MA: The MIT Press.

Heeks, R. (2017). A Developing Country Perspective on Employment Impacts and Standards in Online Out Crowdwork. Manchester Centre for Development Informatics. Working Paper, 71, 1–61.

Huws, U. (2001). The Making of a Cybertariat? Virtual Work in a Real World. Retrieved from: https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5753 (2020.09.01).

Karczewski, L. (2016). Kultura i etyka biznesu oraz społeczna odpowiedzialność firm (CSR) w Indiach. Wprowadzenie do problematyki. Prakseologia, 158(1), 41–64.

Kasliwal, R. (2020). Gender and the Gig Economy: A Qualitative Study of Gig Platforms for Women Workers. ORF Issue Brief, 359, 1–14.

Keelery, J. (2020). Women in India – statistics & facts. Retrieved from: https://www.statista.com/topics/5220/women-in-india/#dossierSummary_chapter3 (2020.10.01).

KPMG in India and Google. (2017). Online education in India: 2021.

Lehdonvirta, V. (2017). Where are online workers located? The international division of digital gig work. Retrieved from: https://ilabour.oii.ox.ac.uk/where-are-online-workers-located-the-international-division-of-digital-gig-work/ (2020.09.08).

McCarrick, H., Kleine, D. (2019). Digital Inclusion, Female Entrepreneurship, and the Production of Neoliberal Subjects – Views from Chile and Tanzania. In: M. Graham (Ed.), Digital Economies at global margins (pp. 103–128). Cambridge MA: The MIT Press.

Minter, K. (2017). Negotiating labour standards in the gig economy: Airtasker and Unions New South Wales. The Economic and Labor Relations Review, 28(3), 438–454. DOI: 10.1177/1035304617724305.

MOSPI (2016). Women and Men in India – 2016. Retrieved from: http://mospi.nic.in/publication/women-and-men-india-2016 (2020.09.30).

OECD. (2011). Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264119536-en.

OECD. (2001). Understanding the Digital Divide. OECD Digital Economy Papers, 49. OECD Publishing. Paris. DOI: 10.1787/20716826.

OECD. (2018). Bridging the digital gender divide. Include, upskill, innovate. Retrieved from:https://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf (2020.09.30).

OECD. (2019). Retrieved from: https://www.genderindex.org/country-profiles?region=asia (2020.09.30).

Oxfam International/ European Women’s Lobby (2010). An Invisible Crisis? Women’s poverty and social exclusion in the European Union at a time of recession. A Gender Works paper. Retrieved from: https://policy-practice.oxfam.org/resources/an-invisible-crisis-womens-poverty-and-social-exclusion-in-the-europeanunion-a-111957/ (2020.09.01).

Panda, R. K. Socially Exclusion and Inequality: Opportunities in Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs): Their role in ending inequalities in India. A Position Paper on State of Socially Excluded Groups (SEGs) and Framework of Action. Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11145Social%20exclusion%20and%20Inequality-Study%20by%20GCAP%20India%20.pdf (2020.09.30).

PMJDY. (2020). Retrieved from: https://pmjdy.gov.in/ (2020.09.30).

Prabhu, J., Jain, S. (2015). Innovation and entrepreneurship in India: Understanding jugaad. Asia Pacific Journal of Management, 32, 843–868. DOI: 10.1007/s10490-015-9445-9.

Sabharwal, N. S., Henderson, E. F., Smart Joseph, R. (2020). Hidden social exclusion in Indian academia: gender, caste and conference participation. Gender and Education, 32(1), 27–42. DOI: 10.1080/09540253.2019.1685657.

Selhofer, H., Hüsing, T. (2002). The digital divide index – a measure of social inequalities in the adoption of ICT. Conference: Proceedings of the 10th European Conference on Information Systems, Information Systems and the Future of the Digital Economy, ECIS 2002, Gdansk, Poland, June 6–8.

Tichenor, P. J., Olien, C. N., Donohue, G. A. (1970). Mass media flow and differential growth in knowledge. Public Opinion Quarterly, 34(2), 159–170. DOI: 10.1086/267786.

Tiwari, R., Herstatt, C. (2012). Open Global Innovation Networks as Enablers of Frugal Innovation: Propositions Based on Evidence from India. Hamburg University of Technology, Technology and Innovation Management, Working Paper, 72. DOI: 10.2139/ssrn.2196080.

Trans World Features (2017). Internet Saathi: A friend in need. Retrieved from: https://www.indiablooms.com/life-details/F/2815/internet-saathi-a-friend-in-need.html (2020.10.01).

Tusińska, M. (2020). Inequality of opportunity – gender bias in education in Pakistan. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (Social Inequalities and Economic Growth), 63(3), 233–245. DOI: 10.15584/nsawg.2020.3.11.

UNDP. (2013). Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index (2020.09.01).

Weyrauch, T., Herstatt, C. (2017). What is frugal innovation? Three defining criteria. Journal of Frugal Innovation, 2(1), 1–17. DOI: 10.1186/s40669-016-0005-y.

World Bank. (2020). Retrieved from: https://databank.worldbank.org/source/gender-statistics/preview/on# (2020.09.01).

World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2020. Retrieved from: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2020/dataexplorer/#economy=IND (2020.10.15).

World Wide Web Foundation. (2020a). Retrieved from: https://webfoundation.org/research/from-luxury-to-lifeline-reducing-the-cost-of-mobile-devices-to-reach-universal-internet-access/ (2020.10.15).

World Wide Web Foundation. (2020b). Women’s rights online. Closing the digital gender gap for a more equal. Retrieved from: https://webfoundation.org/research/womens-rights-online-2020/ (2020.10.15).

Downloads

Opublikowane

2021-09-30

Numer

Dział

Artykuły