Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce w odbiorze społecznym. Uwagi na tle przeprowadzonych badań w 2019 roku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.2

Słowa kluczowe:

osoby z niepełnosprawnością, wykluczenie, sport osób z niepełnosprawnościami, polityzacja niepełnosprawności

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: W jaki sposób Polacy w XXI wieku postrzegają osoby z niepełnosprawnością? Czy rozwój sportu osób z niepełnosprawnościami sprzyja ich integracji z pełnosprawnymi? Zastosowano metody analizy porównawczej i statystycznej badań własnych z 2019 roku i CBOS z lat 2000, 2007 i 2017 a także analizy porównawczej tekstów w ramach Disability Studies. Na postawy Polaków wobec osób z niepełnosprawnościami wpływ mają wiedza na temat niepełnosprawności, częstość kontaktu z tymi osobami oraz uwarunkowania społeczno-demograficzne. Następuje odchodzenie od medycznego rozumienia niepełnosprawności na rzecz polityki integracyjnej z pełnosprawnymi. Potrzebna jest zmiana paradygmatu podejścia do niepełnosprawności od pomagania „chorym niepełnosprawnym” w kierunku działań mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami równych praw i możliwości.

Downloads

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Giedrojć, M. (2021). Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce w odbiorze społecznym. Uwagi na tle przeprowadzonych badań w 2019 roku. Polityka I Społeczeństwo, 19(4), 18–31. https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.2

Numer

Dział

Artykuły