Procedura recenzowania

Autorzy w terminie trzech tygodni od wpłynięcia tekstu są informowani o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na poważne uchybienia formalne, bądź wyraźny, rażąco niski poziom naukowy. W przypadku niewielkich uchybień artykuł jest zwracany autorowi w celu dostosowania do wymogów redakcyjnych.

Następnie tekst (bez personaliów autora) zostaje przesłany do dwóch recenzentów zewnętrznych (formularz recenzji). W przypadku uzyskania dwóch recenzji pozytywnych tekst zostaje zakwalifikowany do druku. W przypadku uzyskania jednej recenzji negatywnej Redaktor Naczelny kieruje tekst do dodatkowego recenzenta zewnętrznego lub podejmuje decyzję o odrzuceniu tekstu (przekazując Autorowi jej uzasadnienie). Decyzję o wycofaniu artykułu może podjąć również Autor. W przypadku uzyskania dwóch recenzji negatywnych tekst zostaje odrzucony. W ciągu sześciu miesięcy Autor otrzymuje recenzje nadesłanego tekstu (po usunięciu personaliów recenzentów) oraz informację w sprawie dalszego postępowania publikacyjnego.