Zespół redakcyjny

Kolegium redakcyjne

Dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR – redaktor naczelny

Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR – zastępca redaktora naczelnego

Dr hab. Przemysław Maj, prof. UR - sekretarz naukowy

Dr Grzegorz Pawlikowski - członek redakcji

Dr Gabriel Székely - członek redakcji

Dr Karol Piękoś - członek redakcji

Dr Damian Wicherek - członek redakcji

Mgr Katarzyna Tuczyńska – sekretarz redakcji

Rada Naukowa

Prof. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Marcus Behmer, Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu, Niemcy

Prof. Joaquín Martín Cubas, Uniwersytet w Walencji, Hiszpania

Prof. PhDr. Alexander Duleba, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy

Prof. William Gilles, Uniwersytet Sorbona, Francja

Prof. Ireneusz Paweł Karolewski, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy

Prof. Daniela La Foresta, Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu, Włochy

Prof. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. Ricardo Ruiz de la Serna, Universidad San Pablo CEU w Madrycie, Hiszpania 

Ks. prof. Sławomir Zych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Redaktorzy tematyczni

Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski (mniejszości narodowe i etniczne, migracje)

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz (integracja europejska)

Prof. dr hab. Sabina Grabowska, Uniwersytet Rzeszowski (nauka o państwie i polityce, systemy polityczne)

Prof. dr hab. Paweł Grata, Uniwersytet Rzeszowski (polityka społeczna, polityka gospodarcza)

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. UwS, Uniwersytet w Siedlcach (stosunki międzynarodowe)

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, Uniwersytet Warszawski (administracja publiczna, samorząd terytorialny)

Prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz, Politechnika Rzeszowska (nauki o bezpieczeństwie)

Dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński (polityka transgraniczna)

Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (media, komunikacja społeczna)

Prof. dr hab. Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (filozofia polityki, socjologia polityki)

Dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (myśl polityczna)