Zespół redakcyjny

Kolegium redakcyjne

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR – redaktor naczelny

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR – zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR – zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Przemysław Maj, prof. UR - sekretarz naukowy

mgr Katarzyna Tuczyńska – sekretarz redakcji

mgr Magdalena Barłoga - członek redakcji

Rada Naukowa

Prof. Andrzej Antoszewski, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Joaquín Martín Cubas, Wydział Prawa, Uniwersytet w Walencji

Prof. PhDr. Alexander Duleba, Centrum Badań Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, Bratysława.

Prof. Jochen Franzke, Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet w Poczdamie

Prof. William Gilles, Katedra Ameryk, Uniwersytet Sorbona, Paryż

Prof. Robert Łoś, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki

Prof. Ewa Maj, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. Ricardo Ruiz de la Serna, Universidad San Pablo CEU, Madryt 

prof. Marcus Behmer, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR (mniejszości narodowe i etniczne, migracje)

dr hab. Wojciech Furman (media, komunikacja społeczna)

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR (nauka o państwie i polityce, systemy polityczne)

prof. dr hab. Paweł Grata (polityka społeczna, polityka gospodarcza)

dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. UPH (stosunki międzynarodowe)

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (administracja publiczna, samorząd terytorialny)

dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz (nauki o bezpieczeństwie)

prof. dr hab. Andrzej Podraza (stosunki międzynarodowe, integracja europejska)

dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK (myśl polityczna)

dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR (filozofia polityki, socjologia polityki)