Zespół redakcyjny

Kolegium redakcyjne

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR – redaktor naczelny

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR – zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR – zastępca redaktora naczelnego

mgr Katarzyna Tuczyńska – sekretarz redakcji

mgr Karol Piękoś - członek redakcji

mgr Magdalena Barłoga - członek redakcji

Rada Naukowa

Prof. Andrzej Antoszewski, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Joaquín Martín Cubas, Wydział Prawa, Uniwersytet w Walencji

Doc. PhDr. Alexander Duleba, Centrum Badań Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, Bratysława.

Prof. Jochen Franzke, Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet w Poczdamie

Prof. William Gilles, Katedra Ameryk, Uniwersytet Sorbona, Paryż

Prof. Robert Łoś, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki

Prof. Ewa Maj, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. Ricardo Ruiz de la Serna, Universidad San Pablo CEU, Madryt 

prof. Marcus Behmer, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR (mniejszości narodowe i etniczne, migracje)

dr hab. Wojciech Furman (media, komunikacja społeczna)

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR (nauka o państwie i polityce, systemy polityczne)

prof. dr hab. Paweł Grata (polityka społeczna, polityka gospodarcza)

prof. dr hab. Jerzy Kornaś (myśl polityczna)

prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (administracja publiczna, samorząd terytorialny)

dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL (stosunki międzynarodowe, integracja europejska)

dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR (filozofia polityki, socjologia polityki)

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR (stosunki międzynarodowe)