Zespół redakcyjny

Kolegium redakcyjne

Dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR – redaktor naczelny

Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR – zastępca redaktora naczelnego

Dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR – zastępca redaktora naczelnego

Dr hab. Przemysław Maj, prof. UR - sekretarz naukowy

Mgr Katarzyna Tuczyńska – sekretarz redakcji

Mgr Magdalena Barłoga - członek redakcji

Rada Naukowa

Prof. Andrzej Antoszewski, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Marcus Behmer, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu

Prof. Joaquín Martín Cubas, Wydział Prawa, Uniwersytet w Walencji

Prof. PhDr. Alexander Duleba, Centrum Badań Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, Bratysława.

Prof. Jochen Franzke, Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet w Poczdamie

Prof. William Gilles, Katedra Ameryk, Uniwersytet Sorbona, Paryż

Prof. Ewa Maj, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. Ricardo Ruiz de la Serna, Universidad San Pablo CEU, Madryt 

Ks. prof. Sławomir Zych, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Redaktorzy tematyczni

Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR (mniejszości narodowe i etniczne, migracje)

Dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR (nauka o państwie i polityce, systemy polityczne)

Prof. dr hab. Paweł Grata (polityka społeczna, polityka gospodarcza)

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. UPH (stosunki międzynarodowe)

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (administracja publiczna, samorząd terytorialny)

Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz (nauki o bezpieczeństwie)

Dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ (polityka transgraniczna)

Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL (media, komunikacja społeczna)

Prof. dr hab. Andrzej Podraza (integracja europejska)

Prof. dr hab. Grzegorz Radomski (filozofia polityki, socjologia polityki)

Dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK (myśl polityczna)