Lista Recenzentów

Tomasz Aleksandrowicz (Collegium Civitas)

Bernard Janusz Albin (Uniwersytet Wrocławski)

Bolesław Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski)

Bożena M. Balcerzak-Paradowska (Polska Akademia Nauk)

Walenty Baluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Sabina Baraniewicz-Kotasińska (Uniwersytet Opolski)

Roman Batko (Uniwersytet Jagielloński)

Matouk Belattaf (Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, Algieria)

Stanislav Bencic (Paneuropean University w Bratysławie)

Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Izabela Bukalska  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Izabella Bukraba-Rylska (Polska Akademia Nauk)

Paweł Borkowski, (Uniwersytet Warszawski)

Robert Borkowski, (Krakowska Akademia)

Joanna Mysona Byrska, (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Piotr Celiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański)

Ryszard Chruściak (Uniwersytet Warszawski)

Ewa Cieślik (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Arkadiusz Czwołek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jill Crystal (Auburn University)

Anna Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Joe Doherty (University of St Andrews, UK)

Magdalena Dudek (AGH)

Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski)

Hanna Dumała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Bożena Dziemidok-Olszewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Kazimierz Dziubka (Uniwersytet Wrocławski)

Maciej Drzonek (Uniwersytet Szczeciński)

Joanna Dzwończyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Krzysztof Eckhardt (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie)

Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Grażyna Firlit-Fesnak (Uniwersytet Warszawski)

Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński)

Janina Fras (Uniwersytet Wrocławski)

Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Marcin Gajek, Collegium Civitas

Michał Gajlewicz (Uniwersytet Warszawski)

Sławomir Gawroński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)

Marcin Gawrycki (Uniwersytet Warszawski)

Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński)

Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński)

Maria Danuta Głowacka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Ewa Gorczyca (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Olgierd Grott (Uniwersytet Jagielloński)

Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński)

Jarosław Gryz (Akademia Obrony Narodowej)

Ryszard Herbut (Uniwersytet Wrocławski)

Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński)

Steven Hurst (Manchester Metropolitan University)

Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Marek Jachimowski (Uniwersytet Śląski)

Andrzej Jackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Urszula Jackowiak (Uniwersytet Gdański)

Andrzej Jaeschke (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Mikołaj Jalinik (Politechnika Białostocka)

Zdzisław Jagiełło (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)

Bogusław Jagusiak (Wojskowa Akademia Techniczna)

Robert Jakimowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Piotr Jeżowski (Szkoła Główna Handlowa)

Izabela Jonek-Kowalska (Politechnika Śląska)

Dariusz Juruś (Uniwersytet Jagielloński)

Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Sławomir Kapralski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski)

Beata Kępińska (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN)

Stanisław Kilian (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Eleonora Kirwiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Jacek Klich (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Kazimierz Albin Kłosiński (KUL)

Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Stanisław Konopacki (Uniwersytet Łódzki)

Paweł Kosakowski (Akademia Górniczo Hutnicza)

Luiza Kostecka – Tomaszewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Beata Kowalska (Uniwersytet Jagielloński)

Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński)

Hubert Królikowski (Uniwersytet Jagielloński)

Grzegorz Kryszeń (Uniwersytet w Białymstoku)

Katarzyna Kuć-Czajkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Agnieszka Kuszewska (Uniwersytet Jagielloński)

Elżbieta Kużelewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Piotr Kwiatkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)

Julian Kwiek (Akademia Górniczo Hutnicza)

Artur Laska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

Łukasz Lewkowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Martin Libicki - Frederick (S. Pardee RAND Graduate School, Santa Monica)

Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski)

Scott Lucas (University of Birmingham)

Alfred Lutrzykowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Krzysztof Łabędź (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Rafał Łętocha (Uniwersytet Jagielloński)

Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)

Ewa Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Paweł Malendowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Piotr Manikowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski)

Joanna Marszałek-Kawa (Uniwersytet Mikołaja Koprenika w Toruniu)

Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)

Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Mazur (Uniwersytet Śląski)

Piotr Mickiewicz (Akademia Marynarki Wojennej)

Włodzimierz Mich (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Stanisław Michalczyk (Uniwersytet Śląski)

Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Andrzej Miszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Anna Młynarska-Sobaczewska (INP Polska Akademia Nauk)

Piotr Morciniec (Uniwersytet Opolski)

Joanna Modrzejewska – Leśniewska (Szkoła Główna Handlowa)

Witold Molik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Mariusz Muszyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Mirosław Natanek (Uniwersytet Jagielloński)

Tomasz Nawrocki (Uniwersytet Śląski)

Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Małgorzata Niewiadomska-Cudak (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)

Mateusz Nieć (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdański)

Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)

Artur Nowak – Far (Uniwersytet Warszawski)

Bartłomiej Nowak (Akademia im. Leona Koźmińskiego)

Wojciech Nowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tadeusz Olkuski (Akademia Górniczo Hutnicza)

Urszula Ordon, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Przemysław Osiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Jan Papież (Uniwersytet Gdański)

Piotr Pawełczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Andrzej K. Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Uniwersytet Opolski)

Dorota Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Krzysztof Pieliński (Uniwersytet Warszawski)

Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński)

Władysława Pilecka (Uniwersytet Jagielloński)

Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski)

Aldona Piwko (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)

Rafał Piwowrski (Uniwersytet w Białymstoku)

Patryk Pleskot (IPN w Warszawie)

Ewelina Podgajna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Lidia Pokrzycka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Andrzej Porębski (Uniwersytet Jagielloński)

Elżbieta Psyk-Piotrowska (Uniwersytet Łódzki)

Zdzisław Puślecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Koprenika w Toruniu)

Andrzej Różański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Joanna Sanecka-Tyczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Bogusław Sawicki, (Uniwersytet Pedagogiczny w Lublinie)

Jean-François Seznec (Middle East Institute, Washington D.C.)

Nartsiss Shukuralieva (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Monika Sidor (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Domink Sieklucki (Uniwersytet Jagielloński)

Kamila Sierzputowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Konrad Składowski (Uniwersytet Łódzki)

Janusz Skodlarski (Uniwersytet Łódzki)

Stanisław Skowron (Politechnika Lubelska)

Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)

Małgorzata Słodowa-Chełpa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Katarzyna Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Andrzej Sokala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wojciech Sokół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Piotr Soroka (Warszawska Szkoła Zarządzania)

Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Stanisław Stępka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Michał Strzelecki (Uniwersytet Mikołaja Koprenika w Toruniu)

Jerzy Suchanek (Politechnika Poznańska)

Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski)

Aleksander Andrzej Stachel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski)

Andrzej R. Szarata (Politechnika Krakowska)

Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)

Magdalena Szpunar (Uniwersytet Jagielloński)

Adam Szurlej (Akademia Górniczo Hutnicza)

Anna Szwed-Walczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

MariaTomczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ireneusz Topolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Elżbieta Trafiałek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Krystyna Trembicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński)

Aleksandra Trzcielińska-Polus (Uniwersytet Opolski)

Dariusz Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)

Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański)

Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

Tadeusz Wawak (Uniwersytet Jagielloński)

Aleksander Tymoteusz Werner (Szkoła Główna Handlowa)

Marcin Wichmanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Janina Wildfeuer (University of Bremen)

Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)

Waldemar Wojtasik (Uniwersytet Śląski)

Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski)

Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski)

Janusz Wrona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Lublinie)

Jacek Wódz (Uniwersytet Śląski)

Justyna Zając (Uniwersytet Warszawski)

Katarzyna Zamorska (Uniwersytet Wrocławski)

Ryszard Zaradny, (Uniwersytet Zielonogórski)

Tomasz Zarycki (Uniwersytet Warszawski)

Jerzy Zdanowski (Polska Akademia Nauk)

Andrzej Zięba (Uniwersytet Jagielloński)

Agata Ziętek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Lublinie)

Jacek Ziółkowski (Uniwersytet Warszawski)

Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Justin S. Vaughn (Boise State University)