Cele i zakres

„Polityka i Społeczeństwo” (Studies in Politics and Society) – skr. POLISPOL – jest wielodyscyplinowym czasopismem naukowym mieszczącym się w obszarze nauk społecznych. Na łamach czasopisma ukazują się w szczególności prace z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Redakcja czasopisma oczekuje zarówno na artykuły odnoszące się do bieżących dyskusji teoretycznych, jak i prezentujące aktualne wyniki badań empirycznych.

Czasopismo ma na celu:

  • Rozwijanie dyskusji nad teorią i metodologią nauk o polityce i administracji.
  • Publikowanie wyników pionierskich badań nad światem polityki i mediów.
  • Zachęcanie do debaty naukowej nad bieżącymi zjawiskami i procesami politycznymi, ich determinantami oraz wpływem na rozwój społeczny.
  • Pobudzanie zainteresowania naukowców, polityków i dziennikarzy nowymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w życiu publicznym.

Redakcja kwartalnika „Polityka i Społeczeństwo” dokłada wszelkich starań, by artykuły publikowane w czasopiśmie spełniały warunki rzetelności naukowej i wysokiej jakości. Służą temu zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie, procedura recenzyjna oraz wysoka jakość wydawnicza.