Interpretacjonizm w nauce o polityce. Stanowisko Charlesa Taylora na tle współczesnych debat o tożsamości politologii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.5

Słowa kluczowe:

Charles Taylor, politologia interpretacyjna, hermeneutyka

Abstrakt

Artykuł jest głosem w dyskusji o tożsamości naukowej politologii. Odwołując się do poglądów Charlesa Taylora, autor opowiada się za interpretacyjnym modelem nauki o polityce. Interpretacjoności utrzymują, że (1)  praktyki i instytucje polityczne są konstytuowane przez intersubiektywnie podzielane znaczenia; (2) nie można przeprowadzić ścisłego rozróżnienia między teorią empiryczną a teorią normatywną, gdyż każda nietrywialna teoria politologiczna wykazuje określone nachylenie wartościujące. Zdaniem autora interpretacjonizm lepiej niż pozytywizm wyjaśnia praktykę badawczą w obrębie nauk politycznych i otwiera interesujące horyzonty na przyszłość.

Downloads

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Kassner, M. (2021). Interpretacjonizm w nauce o polityce. Stanowisko Charlesa Taylora na tle współczesnych debat o tożsamości politologii. Polityka I Społeczeństwo, 19(4), 61–78. https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.5

Numer

Dział

Artykuły