Prawa człowieka. Pomiędzy ideologią a polityką

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.1.11

Słowa kluczowe:

naruszenia praw człowieka, inflacja praw człowieka, ideologizacja praw człowieka, kryzys, prawa człowieka

Abstrakt

Prawa człowieka zostały uznane za wartość obowiązującą w całym świecie dopiero po drugiej wojnie światowej. Odtąd zaczęły one wyznaczać kierunek dalszej ewolucji systemów politycznych i prawa międzynarodowego. Są dyscypliną ulokowaną gdzieś między filozofią, w szczególności etyką, różnymi gałęziami prawa a naukami politycznymi. Prawa człowieka, jako jedno ze stosunkowo młodych pojęć w słowniku polityki i społeczeństw, są niepowtarzalną wartością społeczną i polityczną, a także kryterium oceny działalności władz, konstytucji i innych przepisów prawa. W ostatnim czasie stały się również istotnym elementem polityki międzynarodowej i programowym dążeniem rządów. Celem niniejszego opracowania jest analiza kwestii praw człowieka w kontekście ich głębokiego i wielowymiarowego kryzysu, ich naruszeń, upolitycznienia i ideologizacji, gdyż pomimo zebranych, zapisanych i zaakceptowanych przez niemal wszystkie kraje praw ludzkich nadal mają miejsce rażące ich naruszenia, co w bieżącym stuleciu stanowi zaprzeczenie tego, co miało być gwarantem pokoju na świecie, a przede wszystkim staje się zanegowaniem samej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Downloads

Opublikowane

2022-04-01

Jak cytować

Sitek, M. (2022). Prawa człowieka. Pomiędzy ideologią a polityką. Polityka I Społeczeństwo, 20(1), 145–159. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.1.11

Numer

Dział

Artykuły