Stare medium w nowej szacie. Prasa w komunikacji lokalnej

Autor

  • Jolanta Kępa-Mętrak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.8

Słowa kluczowe:

komunikacja lokalna, prasa lokalna, pandemia Covid-19, prasa drukowana, prasa elektroniczna

Abstrakt

Na komunikację medialną na każdym poziomie wpływają zarówno czynniki społeczno-polityczne, ekonomiczne, jak i technologiczne. Prasa lokalna podlega im tak samo jak inne media, ale ze względu na swoją specyfikę, m.in. ograniczone do małych zbiorowości i bardziej bezpośrednie oddziaływanie na odbiorców, często musi się mierzyć z dodatkowymi czynnikami warunkującymi jej istnienie. Analizując celowo wybrane przykłady wydawnictw lokalnych (case study) oraz dane Polskich Badań Czytelnictwa i organizacji zrzeszających wydawców lokalnych (desk research), autorka podjęła próbę wskazania najważniejszych zmian zachodzących w ostatnim czasie w komunikacji medialnej na poziomie lokalnym. Badania potwierdziły, że zmiany dotyczą przede wszystkim jej kanałów. Prasa drukowana wzbudza coraz mniejsze zainteresowanie odbiorców. Jej dotychczasowe funkcje przejmuje Internet. Na rynku mediów lokalnych do niedawna był dodatkiem uzupełniającym tradycyjne sposoby komunikowania. Teraz zabiera odbiorców prasie, radiu, telewizji i zmusza lokalnych nadawców do szukania w nim miejsca dla siebie.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-13

Jak cytować

Kępa-Mętrak, J. (2023). Stare medium w nowej szacie. Prasa w komunikacji lokalnej. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 106–120. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.8

Numer

Dział

Artykuły