Spór Federacji Bośni i Hercegowiny z Czarnogórą o obszar Sutoriny jako przykład pokojowego rozwiązania sporu granicznego na obszarze postjugosłowiańskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.21

Słowa kluczowe:

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Sutorina, spór graniczny

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie genezy sporu o Sutorinę, charakteru roszczeń leżącego u ich podłoża oraz okoliczności wybuchu dyskusji i polemiki na temat ostatecznej przynależności tego obszaru podczas negocjacji nad traktatem granicznym między Czarnogórą a Federacją Bośni i Hercegowiny. Analiza tych wydarzeń i wynikające z nich wnioski oparte zostaną głównej mierze na doniesieniach medialnych i źródłach prasowych dostępnych w obu państwach[1] jak również na oficjalnych dokumentach państwowych oraz instytucji międzynarodowych i publikacjach naukowych. Tak przeprowadzone badanie jest jednocześnie podstawą sformułowania tezy, iż państwa postjugosłowiańskie - mimo nadal dzielących je różnic i wciąż żywych zaszłości historycznych - są jednak w stanie rozwiązywać w sposób pokojowy spory o dużej wadze gatunkowej w stosunkach międzynarodowych, a istotnym czynnikiem wpływającym na ten pragmatyzm są również europejskie aspiracje tych państw.

 

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Natanek, M. (2023). Spór Federacji Bośni i Hercegowiny z Czarnogórą o obszar Sutoriny jako przykład pokojowego rozwiązania sporu granicznego na obszarze postjugosłowiańskim. Polityka I Społeczeństwo, 21(4), 315–329. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.21

Numer

Dział

Artykuły