Populizm jako krytyka idei i praktyki współczesnej reprezentacji politycznej. Prolegomena

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.24

Słowa kluczowe:

reprezentacja polityczna, populizm, demokracja przedstawicielska

Abstrakt

Tekst jest próbą przedstawienia populizmu przede wszystkim jako koncepcji reprezentacji politycznej. Punktem wyjścia jest próba zestawienia proponowanej interpretacji populizmu z innymi, klasyfikującymi to zjawisko jako m.in. ideologię lub formę dyskursu politycznego. Wskazane zostanie, że przedstawienie populizmu jako koncepcji reprezentacji politycznej pozwala ująć to zjawisko w sposób bardziej precyzyjny, a jednocześnie nieredukujący wewnętrznego spektrum różnorodności tego fenomenu społeczno-politycznego. Zaprezentowanie populizmu jako jednej z wizji reprezentacji politycznej posłuży jednak przede wszystkim do pełniejszego i bardziej zniuansowanego przestawienia krytycznego wymiaru populizmu, wymierzonego przede wszystkim we współczesne demokracje, a ściślej we współczesne rozumienie zasady demokratycznej reprezentacji.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Polakowski, M. (2023). Populizm jako krytyka idei i praktyki współczesnej reprezentacji politycznej. Prolegomena. Polityka I Społeczeństwo, 21(4), 361–374. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.24

Numer

Dział

Artykuły