Droga krzyżowa Mikuláša Medka

Autor

  • Leszek Makówka konserwator diecezjalny w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.15584/setde.2022.15.4

Słowa kluczowe:

modernizm, surrealizm, informel, obraz, barwa, kościół, Droga krzyżowa, cykl, Mikuláš Medek, Senetářov

Abstrakt

W Czechosłowacji w okresie reżimu komunistycznego prawie nie wznoszono nowych kościołów. Do wyjątków należy modernistyczna świątynia św. Józefa w Senetářovie na Morawach, dla której powstał nowoczesny cykl "Drogi krzyżowej" (1970). Jego autorem jest Mikuláš Medek (1926–1974), wybitny czeski malarz inspirujący się surrealizmem i formułą informelowską. Kompozycja w Senetářovie należy do dojrzałego okresu twórczości artysty, ostatecznie posługującego się oryginalną metaforyką. Autor artykułu nakreśla historyczny kontekst powstania kościoła oraz odczytuje "Drogę krzyżową" Medka na tle powojennej sztuki europejskiej i współczesnych rozwiązań pasyjnego cyklu.

Bibliografia

Bregantová P., Švácha R., Platovská M., Dějiny českého výtvarného umění, t. V: 1939/1958, Praha 2005.

Effenberger V., Mikuláš Medek, w: Mikuláš Medek, katalog wystawy, Galerie Rudolfinum w Pradze, Praha 2002, s. 13–19.

Diehl G., Fernand Léger, przekł. H. Andrzejewska, Warszawa 1985.

H.S., Droga Krzyżowa, „Tygodnik Powszechny”16: 1962, nr 15, s. 8.

Kuběna J., Paměť básníka: Z Mého Orloje (vzpomínky na přítomnost), Brno 2006.

Kusák A., Rozhovor s Mikulášem Medkem, w: A. Hartmann, B. Mráz, Texty Mikuláše Medka, Praha 1995, s. 271.

Mráz B., Mikuláš Medek, Praha 1970.

Nešlehová M., Podoba českého informelu, w: Český informel: průkopníci abstrakce z let 1957–1964, katalog wystawy, Staroměstská radnice a Galerie Václava Špály, Praha 1991, s. 10–14.

Paukert J., Kulér Mikuláše Medka – nepříliš známé moravské arcidílo Křížová cesta v Senetářově, „Proglas” 2: 1990, nr 3, s. 118–128.

Piotrowski P., Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945 –1989, Poznań 2005.

Smereka W., Drogi Krzyżowe. Rys historyczny i teksty. Studium Pasyjne, Kraków 1980.

Šmejkal F., Mikuláš Medek, w: Mikuláš Medek, katalog wystawy, Galerie Rudolfinum w Pradze, Praha 2002, s. 73–74.

Štimecová E., Sakrální jihomoravské zakázky Mikuláše Medka z let 1963–1971 (Jedovnice, Kotvrdovice, Senetářov), Brno 2017, s. 22 n. [mps Biblioteka Masarykova Univerzita w Brnie].

Švecová A., Kostel sv. Josefa v Senetářově, Brno 2006, [mps Biblioteka Masarykova Univerzita w Brnie].

Taranczewski – kościoły Poznania, „Więź”9: 1966, nr 3, s. 133–138.

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Makówka, L. (2022). Droga krzyżowa Mikuláša Medka. Sacrum Et Decorum, (15), 79–92. https://doi.org/10.15584/setde.2022.15.4

Numer

Dział

ARTYKUŁY