Metatekstemy o funkcji modalnej epistemicznej (na przykładzie encyklik Jana Pawła II)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.2

Słowa kluczowe:

metatekst, modalność, modalność epistemiczna, encyklika, prawdziwość, pewność, możliwość

Abstrakt

Wśród licznych, zróżnicowanych formalnie i funkcjonalnie wyrażeń metatekstowych występujących w encyklikach Jana Pawła II ważne miejsce zajmują metatekstemy o funkcji modalnej epistemicznej. Tworzą one – istotny dla tego typu oficjalnych dokumentów kościelnych – papieski i autorski komentarz prawdziwościowy do formułowanych sądów oraz przedstawianych stanów rzeczy. Przeprowadzone analizy pozwoliły wyodrębnić: wyrażenia o funkcji modalnej pewności (metatekstemy potwierdzające prawdziwość wprowadzanych informacji (bez leksykalnych wykładników pewności) oraz metatekstemy wyrażające pewność nadawcy co do prawdziwości przekazywanych sądów, z leksykalnymi wykładnikami takiego osądu rzeczywistości), a także metatekstemy o funkcji modalnej możliwości. W obrębie wymienionych grup wydzielone zostały bardziej szczegółowe grupy funkcjonalno-znaczeniowe badanych wyrażeń metatekstowych.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Gajewska, U. (2023). Metatekstemy o funkcji modalnej epistemicznej (na przykładzie encyklik Jana Pawła II). Słowo. Studia językoznawcze, (14), 24–46. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.2

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY