(Nie)ludzki pan. Obraz psa ofiary w mediach

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.16

Słowa kluczowe:

agresja, pies, pragmatyka komunikacyjna

Abstrakt

Przedmiotem rozważań uczyniono negatywnie wartościowane agresywne zachowania człowieka wobec psa. Analizie poddano wyekscerpowane z mediów masowych opisy aktów ludzkiej agresji dokonanych na czworonogach oraz niewerbalne obrazy psów ofiar. Na podstawie interakcyjno-komunikacyjnej analizy aktów agresji ludzkiej wobec zwierząt określono jej elementy – podstawowe komponenty znaczeniowe obrazowania, takie jak: nadawca agresor, odbiorca ofiara, miejsce, czas, przyczyna, intencja (cel), działanie/zachowanie, skutek. Przyjęta w badaniach metoda pragmatyki komunikacyjnej pozwala ująć zjawisko agresji w kategoriach społecznych i podmiotowo potraktować psa – uczestnika aktu komunikacji.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Taras, B. (2023). (Nie)ludzki pan. Obraz psa ofiary w mediach. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 225–242. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.16

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY