Kompetencje cyfrowe nauczycieli. Raport z badań

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/di.2023.18.7

Słowa kluczowe:

edukacja w epoce cyfrowej, kompetencje nauczycieli, kompetencje cyfrowe

Abstrakt

W artykule zostanie scharakteryzowany proces badawczy, którego celem było określenie specyficznych kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich. Identyfikacja specyficznych kompetencji cyfrowych uwzględniała ich wpływ na efektywność działania jednostek podczas pełnienia określonych funkcji w społeczeństwie oraz możliwy wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Próbę badawczą wywiadu grupowego (FGI – Focus Group Interview) stanowili eksperci, naukowcy, którzy w swojej działalności naukowej zajmują się wskazaną rolą społeczną. Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano specyficzne kompetencje cyfrowe, sformułowano ich definicje oraz zestawy wskaźników behawioralnych, które pozwalają ocenić występowanie danej kompetencji oraz wskazać jej poziom.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-15

Jak cytować

Morańska, D. (2023). Kompetencje cyfrowe nauczycieli. Raport z badań. Dydaktyka Informatyki, 18, 92–104. https://doi.org/10.15584/di.2023.18.7

Numer

Dział

TIK A EDUKACJA