Ks. Konstantego Michalskiego refleksja nad bestialstwem i heroizmem

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.12

Słowa kluczowe:

Michalski, bestialstwo, heroizm, Germanie, wojna

Abstrakt

Historia ludzkości to trudny do zrozumienia spektakl, w którym aktorzy łamią granice bestialstwa i heroizmu. Są przy tym chwile, jak II wojna światowa, kiedy morze zła i okrucieństwa, ale także dobra i heroizmu, toczą ze sobą walkę o metafizycznej wręcz skali. Kompetentnym myślicielem do mierzenia się z tym tematem jest ksiądz Konstanty Michalski, ceniony uczony, który w okresie wojny kilka miesięcy przebywał w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Swoją głęboką analizę istoty i źródeł walki miłości i nienawiści sugestywnie, także dla czytelnika z XXI wieku, zaprezentował w książce „Między heroizmem a bestialstwem”, wydanej po raz pierwszy już po śmierci autora w 1949 roku. Pomimo tego, iż od tamtej chwili minęło już ponad 70 lat, to rozważania w niej zawarte wciąż są aktualne.

Bibliografia

Chrobaczyński J., Cena odwagi. Pomiędzy czasem normalności a nienormalności [w:] Cena odwagi: między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa, red. A. Bartuś, P. Trojański, Wyd. UP Kraków, Oświęcim 2019, s. 45–72.

Frankl V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, tł. A. Wolnicka, Warszawa 2011.

Marcinkowska-Rosół M., Koncepcja bestialstwa w „Etyce Nikomachejskiej” Arystotelesa, „Roczniki Humanistyczne” 2016, 3, s. 53–88.

Michalski K., Co trzymało w obozie, „Tygodnik Powszechny”, 22 IV 1945.

Michalski K., Między bestialstwem a heroizmem, Częstochowa 1984.

Michalski K., Mistyka i scholastyka u Dantego [w:] K. Michalski, Filozofia wieków średnich, Kraków 1997.

Michalski K., Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, „Studia Gnesnensia” 1935, 12.

Polski Komitet ds. Unesco: Misja UNESCO, 29 X 2021.

Usowicz A., Kłósak K., Konstanty Michalski (1879–1947), Kraków 1949.

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Bochenek, K. (2022). Ks. Konstantego Michalskiego refleksja nad bestialstwem i heroizmem. Galicja. Studia I materiały, (8), 179–189. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.12

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY