Ojczyzna. Bóg. Prawo. Duszpasterstwo Policji (1919–2023)

Autor

  • Kazimierz Fąfara duszpasterz Policji

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.2

Słowa kluczowe:

Policja, duszpasterstwo, kapelan Policji, historia, Ojczyzna, Bóg, prawo

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę pokazania działalności duszpasterskiej Kościoła katolickiego w policyjnej formacji. Księża duszpasterze i kapelani policyjni mieli już spore prawne umocowanie w okresie międzywojennym, dzięki któremu uczestniczyli w różnych uroczystościach patriotycznych, byli współorganizatorami spotkań z racji świąt kościelnych, błogosławili, wygłaszali prelekcje, nieśli duchowe wsparcie w wypełnianiu trudnych obowiązków przez policjantów. W okresie drugiej wojny światowej nieśli duchowe umocnienie i wspierali policjantów w działalności charytatywnej. Czas Milicji Obywatelskiej nie zapisał działań duszpasterskich wśród milicjantów, którzy byli poddani totalnej indoktrynacji socjalistycznej i ateistycznej i zabraniano im spełniać praktyki religijne. Dopiero po powołaniu przez Sejm RP 6 kwietnia 1990 r. Policji Państwowej nastąpił czas „wchodzenia” duszpasterzy-kapelanów policji z Ewangelią w formację i struktury policyjne, czego domagali się sami funkcjonariusze Policji. Kapelani są zapraszani na różne uroczystości policyjne, patriotyczne, a nawet rodzinne, w których spełniają przewidziane przez prawo kościelne określone posługi duszpasterskie. Pełnią ważną funkcję w formacji policjantów, nie szczędząc czasu i poświęcenia, aby być z nimi i ich rodzinami, zwłaszcza w chwilach trudnych. W zdecydowanej większości duszpasterze-kapelani Policji za kapłańskie posługi nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Duszpasterstwo Policji w Polsce choć ma już dobrze wypracowane metody pracy, to jednak wymaga dalszego doskonalenia i jeszcze większego wzmocnienia w policyjnych strukturach.

Bibliografia

Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej, Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 61, poz. 363.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 2017, poz. 2067, tj.

GAiPP 1927, nr 2, s. 184(88).

GAiPP 1931, nr 20, s. 762(30).

Konstytucja kwietniowa, Dz.U. 1935, nr 30, poz. 227.

Bąk J., Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego (album), Częstochowa, 24 września 2017.

Flis J. (red.), Konkordancja do Biblii Tysiąclecia, Warszawa 1991.

Fros A., Sowa F., Twoje imię, Kraków 1979.

Gryglewicz F. (red. i in.), Encyklopedia katolicka KUL, t. 1, Lublin 1973.

Informator Duszpasterstwa Policji, oprac. J. Kot, R. Stępniewski, Z. Kowalczyk, M. Wolska, Legionowo 2015.

Informator Duszapastersta Policji, oprac. W. Juszczak,Warszawa 2023.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie mszy św. rozpoczynającej pontyfikat (22 X 1978).

Judycki Z.A., Encyklopedia Policji, Kielce 2011, t. I.

Kępa Z., ks., Prochwicz J. (red.), Duszpasterstwo wojskowe abp. Stanisława Galla biskupa polowego Wojska Polskiego. Wybór dokumentów źródłowych (1918–1933), Warszawa 2018.

Misiuk A., Pepłoński A., Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej: 1918–1926. Wybór źródeł i dokumentów, Szczytno 1992.

Pawłowski A., Tradycje etyki zawodowej w służbach policyjnych na ziemiach polskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2003.

Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939.

Pilch Z., Bandurski Władysław bp [w:] Encyklopedia katolicka KUL, t. 1, red. F. Gryglewicz i in., Lublin 1973, kol. 1300.

Piwowarski W., Formy duszpasterstwa parafialnego w Polsce Odrodzonej (1918–1939) [w:] Kościół w II Rzeczypospolitej, red. Z. Zieliński, S. Wilk, Lublin 1980, s. 130 i n.

Wiszowaty E., Duszpasterstwo Policji. Studium pastoralno-socjologiczne, Szczytno 2002.

rocznica powołania Policji Państwowej (1919–2019), Warszawa 2019.

„Na Posterunku” 1928, nr 11, s. 1029(77).

„Na Posterunku” 1932, nr 15, s. 236(12).

„Na Posterunku” 1932, nr 15, s. 3(227).

„Na Posterunku” 1932, nr 51, s. 811(27).

„Na Posterunku” 1935, nr 14, s. 7(215).

„Policja 997”, nr 10(91), październik 2012.

„Policja 997”, nr 1(142), styczeń 2017.

„Policja 997”, nr 11(152), listopad 2017.

„Policja 997”, nr 5(170), maj 2019.

Historia kaplicy policyjnej w Gdańsku – Złotej Karczmie, https://www.diecezja.gda.pl/artykuly/duszpasterstwo-policji/historia-kaplicy-policyjnej-w-gdansku-zlotej-karczmie (dostęp: 4.09.2023).

KWP Gdańsk – sympozjum naukowo-pastoralne, https://pomorska.policja.gov.pl/pom/informacje/wiadomosci/30661,KWP-GDANSK-SYMPOZJUM-NAUKOWO-PASTORALNE.html (dostęp: 4.09.2023).

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Fąfara, K. (2023). Ojczyzna. Bóg. Prawo. Duszpasterstwo Policji (1919–2023). KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 35–54. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.2

Numer

Dział

Historyczne źródła, ciągłość i zmiana myśli edukacyjnej