Wychowanie do szczęścia w permanentnie aktualnej koncepcji Świętego Augustyna w perspektywie nowych wyzwań pedagogicznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.7

Słowa kluczowe:

człowiek, Bóg, szczęście, wychowanie

Abstrakt

Dążenie do szczęścia to jedno z największych pragnień człowieka. Przez całą historię człowiek w przeróżny sposób poszukiwał szczęścia i odnajdywał je lub nie, pragnął wychowywać siebie i innych do szczęścia, wydobywać z siebie i innych wszystko co najlepsze, aby być szczęśliwym. Tak było i tak jest aktualnie, gdyż człowiek dalej pragnie szczęścia, ale coraz częściej go nie odnajduje i jest to mocno związane z deficytem Boga i nadmiarem konsumpcji, atomizacją społeczną (samotnością) i mediatyzacją. Jest to główny problem badawczy niniejszego artykułu. Św. Augustyn jest bardzo dobrym „przykładem pedagogicznym” długiej drogi, którą przebył, „przykładem” osobowym, ciągle niezwykle aktualnym, który może współczesnego człowieka wiele nauczyć i być bardzo dobrym wychowawcą w procesie wychowania do prawdziwego szczęścia w perspektywie złudnych „szczęść” współczesności. Metoda zastosowana w artykule to metoda biograficzna, która dobrze pokazuje człowieka w konkretnej sytuacji, ale także jest szkołą dla innych, a w przypadku Augustyna szkołą życia i zwycięstwa. Struktura artykułu jest związana z procesem transformacji Augustyna w perspektywie jego życia.
Wnioski z badań to przede wszystkim wskazanie drogi wychowania do szczęścia, sposoby jego osiągania, a także cele mniejsze i cel największy, jakim jest miłość i Bóg, czego uczy Augustyn, którego droga choć bolesna i trudna zakończyła się ostatecznie szczęśliwie i może być wzorem do naśladowania.

Bibliografia

Fukuyama F., Koniec człowieka, Znak, Kraków 2004.

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej. W niewoli władzy i wolności, Impuls, Kraków 2006.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży, Impuls, Kraków 2013.

Papież Franciszek, Ewangelii gaudium, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2013.

Papież Franciszek, Fratelli tutti, Wydawnictwo M, Kraków 2020.

Papież Franciszek, Laudato Si, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2015.

Papież Franciszek, Lumen fidei, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013.

Szmyd J., Zagrożone człowieczeństwo. Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym, Thesaurus Silesiae, Katowice 2015.

Święty Augustyn, Podręcznik dla Wawrzyńca, czyli o wierze, nadziei i miłości [w:] Św. Augustyn, Pisma katechetyczne, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1952.

Święty Augustyn, Wyznania, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1982.

Tatarkiewicz W., O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 1998.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Miąso, J. (2023). Wychowanie do szczęścia w permanentnie aktualnej koncepcji Świętego Augustyna w perspektywie nowych wyzwań pedagogicznych. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 137–149. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.7

Numer

Dział

Rodzina i szkoła - wspólne obszary kształcenia, wychowania i opieki