Umowa dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego autocasco (wybrane zagadnienia dotyczące ustalenia kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu)

Autor

  • Magdalena Taraszkiewicz Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.23

Słowa kluczowe:

umowa ubezpieczenia, autocasco, konsument, zasada swobody umów, szkoda całkowita, szkoda częściowa

Abstrakt

Artykuł poświęcono analizie przepisów prawnych, stanowisk doktryny oraz orzeczeń judykatury dotyczących ustalania przez zakłady ubezpieczeń kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu w umowach dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego autoca-sco. W opracowaniu przedstawiono pojęcie i charakter prawny tej umowy ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia zasady swobody umów wynikającej z art. 3531 k.c., a także niewłaściwe praktyki w zakresie rozliczenia kosztów naprawy pojazdu w zależności od zakwalifikowania szkody czy to do szkody całkowitej, czy to częściowej.

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Taraszkiewicz, M. (2023). Umowa dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego autocasco (wybrane zagadnienia dotyczące ustalenia kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu). Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 337–352. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.23

Numer

Dział

Artykuły