Marketing Polityczny czyli jak wygrać wybory?

Autor

  • Mariusz Rudnik tak

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.10

Słowa kluczowe:

marketing polityczny, wybory, wyborcy, kandydaci, kampania

Abstrakt

Przedmiotem prezentowanego artykułu jest problematyka marketingu politycznego jako drogi do zwycięstwa wyborczego. Marketing, promocja i reklama to przydatne instrumenty do osiągania celów politycznych. Umiejętność stosowania tych środków w praktyce jest wyrazem rosnącego profesjonalizmu w dziedzinie wiedzy politycznej. Instrumenty marketingowe przydają się nie tylko podczas kampanii wyborczych, ale także w codziennej działalności liderów politycznych, instytucji społecznych, partii politycznych, związków zawodowych i innych uczestników życia politycznego. Może to dotyczyć projektowania i praktycznego stosowania różnych strategii politycznych, kreowania wizerunku polityka nowo powstałej organizacji politycznej, reklamowania opinii publicznej polityki rządu o istotnym znaczeniu dla państwa czy promowania wizerunku kraju, miasta lub regionu . W ostatnich dziesięcioleciach kampanie wyborcze nabrały charakteru permanentnego, nie ograniczając się jak dotychczas do okresów zamkniętych bezpośrednio poprzedzających głosowanie. Tym samym wiedza o marketingu nabrała większego znaczenia w środowiskach politycznych współczesnych krajów. Dostosowanie profesjonalnych technik marketingowych do sfery działań politycznych oraz wykorzystanie potencjału współczesnych mediów w istotny sposób wpłynęło na sposób prowadzenia polityki. O celach, metodach i strategii kampanii politycznej w pewnym sensie decydują publiczność i media. Model kampanii amerykańskiej stał się wzorem dla wielu krajów, zwłaszcza tych - jak Polska - które weszły na drogę przemian demokratycznych po 1989 roku. 

Downloads

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Rudnik, M. (2021). Marketing Polityczny czyli jak wygrać wybory? . Polityka I Społeczeństwo, 19(4), 130–144. https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.10

Numer

Dział

Artykuły