Czy szczęście przyjmuje kształt litery U? Polityka senioralna a dobrostan osób starszych

Autor

  • Maciej Górny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Artur Lorek Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.3

Słowa kluczowe:

dobrostan, szczęście, polityka społeczna, polityka senioralna, seniorzy

Abstrakt

Dotychczasowe badania "krzywej szczęścia" wykazały, że budowanie odporności psychicznej na ograniczenia typowe dla osób starszych, pozwala na odwrócenie negatywnego trendu w poziomie subiektywnego dobrostanu. Działania, w zakresie polityki społecznej, gospodarczej i zdrowotnej, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i władze centralne mogą poprawić jakość starzenia się.

Celem artykułu jest zbadanie uwarunkowań szczęścia seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału polityki senioralnej (w wymiarze krajowym, regionalnym, metropolitalnym i lokalnym) w jego wspieraniu, co pozwoli na opracowanie modelu "polityki senioralnej dobrostanu" oraz opracowanie katalogu rekomendacji.

Downloads

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Górny, M., & Lorek, A. (2021). Czy szczęście przyjmuje kształt litery U? Polityka senioralna a dobrostan osób starszych. Polityka I Społeczeństwo, 19(4), 32–49. https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.3

Numer

Dział

Artykuły