Wybory parlamentarne w okresie pandemii COVID-19 na przykładzie Trynidadu i Tobago

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.9

Słowa kluczowe:

Trynidad i Tobago, wybory, parlament, pandemia, rywalizacja wyborcza

Abstrakt

Wybory, za pomocą których zbiorowy suweren dokonuje wyboru swoich przedstawicieli, są podstawowym sposobem kreowania składu poszczególnych organów władzy publicznej. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy przebiegu, a także skutków wyborów do Izby Reprezentantów  przeprowadzonych w dniu 10 sierpnia 2020 r. w Trynidadzie i Tobago podczas światowej pandemii COVID-19. Wskazano również na liczne budzące niepokój wydarzenia, które dla współczesnych państw demokratycznych są sygnałem ostrzegawczym. Analiza prowadzi do konkluzji, że wybory przeprowadzone na Trynidadzie i Tobago ze względu na nietypową kampanię wyborczą można uznać za szczególne.

Downloads

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Piękoś, K., & Hadała-Skóra, A. (2021). Wybory parlamentarne w okresie pandemii COVID-19 na przykładzie Trynidadu i Tobago. Polityka I Społeczeństwo, 19(4), 117–129. https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.9

Numer

Dział

Artykuły