Transformacja systemu politycznego w świetle różnych koncepcji rozliczania przeszłości

Autor

  • Iwona Florek Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.4

Słowa kluczowe:

transformacja polityczna, zasada legalizmu, Europejski Trybunał Praw Człowieka, państwo prawa, sprawiedliwość

Abstrakt

Sukcesja czy transformacja systemu politycznego jest procesem niejednokrotnie wymagającym zmierzenia się z niechlubną przeszłością. Historia państw europejskich w XX w. zna wiele przykładów takich wydarzeń. Różne państwa podchodzą w odmienny sposób do oceny i rozliczenia przeszłości. Celem artykułu nie jest ocena decyzji politycznych, a jedynie przyjrzenie się kwestiom dogmatycznym oraz odpowiedź na pytanie, czy polityka stoi ponad prawem. Z drugiej strony należy postawić pytanie, czy strategia grubej kreski jest prawnie sprawiedliwa i moralnie słuszna. Autorka stawia hipotezę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie odnosi się do oceny sprawiedliwości dokonywanej przez państwa – sukcesorów „trudnej przeszłości historycznej”, a jedynie ocenia legalizm podjętych orzeczeń. W wyniku analizy orzecznictwa ETPCz oraz literatury można dojść do wniosku, że instytucja międzynarodowa, jaką jest Europejski Trybunał, nie chce oceniać polityki obranej przez państwa, a jedynie kwestie poszanowania zasady legalizmu.

Downloads

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Florek, I. (2022). Transformacja systemu politycznego w świetle różnych koncepcji rozliczania przeszłości. Polityka I Społeczeństwo, 20(2), 60–72. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.4

Numer

Dział

Artykuły