Integracja środowisk samorządowych w województwie podkarpackim na przykładzie Inicjatywy Społecznej „Wspólnota Samorządowa” w 2002 roku

Autor

  • Dominik Szczepański Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.11

Słowa kluczowe:

Inicjatywa Społeczna „Wspólnota Samorządowa”, koalicja, Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Liga Krajowa, województwo podkarpackie, wybory

Abstrakt

Celem poznawczym artykułu była analiza procesu integracji środowisk samorządowych w województwie podkarpackim z uwzględnieniem trzech poziomów: makro (ogólnych koncepcji integracyjnych na poziomie ogólnopolskim), mikro (odnoszących się do zaangażowanych w ten proces polityków lokalnych) i mezo (uwzględniających aspekty organizacyjne omawianych podmiotów). Wyjaśnieniu poddano integrację środowisk samorządowych w dwóch wymiarach: organizacyjnym – obejmującym różnorodne podmioty polityczne (parlamentarne, samorządowe, społeczne), a także programowym, służącym urzeczywistnieniu konkretnej wizji rozwoju województwa podkarpackiego oraz odnoszącym się do określonego systemu wartości. Do realizacji celu badawczego posłużyły następujące pytania: Jakimi metodami zamierzano osiągnąć porozumienie wyborcze? Z jakimi podmiotami politycznymi zamierzano stworzyć koalicję wyborczą? Czy była to inicjatywa o charakterze samorządowym czy politycznym?

Downloads

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Szczepański, D. (2022). Integracja środowisk samorządowych w województwie podkarpackim na przykładzie Inicjatywy Społecznej „Wspólnota Samorządowa” w 2002 roku. Polityka I Społeczeństwo, 20(2), 176–195. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.11

Numer

Dział

Artykuły