Kwestie społeczne w myśli politycznej Donalda Tuska

Autor

  • Łukasz Tomal Akademia Ignatianum w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.24

Słowa kluczowe:

myśl polityczna, kwestie społeczne, myśl społeczna liberalizmu, Donald Tusk, państwo opiekuńcze

Abstrakt

Donald Tusk to jeden z kreatorów polskiej sceny politycznej. Jego powrót do krajowej polityki zwiększył dynamikę zachodzących w niej procesów. Wobec zbliżającej się kampanii wyborczej roku 2023 ważne jest dokonanie analizy założeń społecznej myśli politycznej Donalda Tuska. Autor poświęcił uwagę temu zagadnieniu ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą, nasilające się obawy spowodowane wzrostem cen, inflacją i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną społeczeństwa. Były premier na początku kariery politycznej promował społeczną myśl liberalną, odejście od PRL-owskiego centralnego zarządzania, ingerencji państwa we wszystkie aspekty życia społecznego i nierealnych zobowiązań socjalnych. W czasie sprawowania funkcji premiera zweryfikował część koncepcji ze względu na pragmatykę rządzenia w warunkach koalicyjnej rzeczywistości oraz konieczność uwzględniania opinii elektoratu. Nadal pozostawał w opozycji wobec niewydolnego i anachronicznego państwa opiekuńczego, prym przyznając narzędziom stymulującym aktywność obywateli, dążących do poprawy własnej sytuacji.

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Tomal, Łukasz. (2023). Kwestie społeczne w myśli politycznej Donalda Tuska. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 353–369. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.24

Numer

Dział

Artykuły