Etyka dziennikarzy w opinii studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Rzeszowskiego

Autor

  • Jakub Czopek Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.6

Słowa kluczowe:

etyka dziennikarska, badania, wartości dziennikarskie, media

Abstrakt

Dziennikarstwo jako forma służby publicznej wymaga od wykonujących tę profesję osób kierowania się pewnymi szczególnymi zasadami etyki zawodowej. To od niej zależy jakość przekazów dziennikarskich, a tym samym także sposób, w jaki odbiorcy tych przekazów poznają rzeczywistość. Celem zaprezentowanych w artykule badań było poznanie opinii studentów dziennikarstwa na temat tego, jak postrzegają oni dziennikarzy pod kątem stosowanych przez nich zasad etycznych w ich pracy nad materiałami informacyjnymi. Badaniami objęto studentów wszystkich roczników dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyniki badań pokazują, że ocena ta jest stosunkowo krytyczna – badani postrzegają dziennikarzy jako okazjonalnie łamiących pewne standardy i kierujących się na równi interesem społecznym, jak i pragmatycznie postrzeganym rozwojem własnej kariery.

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Czopek, J. (2023). Etyka dziennikarzy w opinii studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Rzeszowskiego. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 96–107. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.6

Numer

Dział

Artykuły