Tolerancja zachowań związanych z szerzeniem nienawiści w internecie w grupie młodych dorosłych: analiza empiryczna

Autor

  • Agnieszka Pazderska Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.14

Słowa kluczowe:

mowa nienawiści, hejt, młodzi dorośli, internet, tolerancja

Abstrakt

Dostępność do internetu związana jest z wieloma zagrożeniami dla młodych ludzi, w tym kontaktem z mową nienawiści czy hejtem. Powszechność tego typu wypowiedzi może obniżać wrażliwość młodych użytkowników sieci na wspomniany problem. Zdarza się, że młodzi ludzie wobec nienawiści w internecie wyrażają obojętność, a czasami nawet uznają ją za zabawną bądź atrakcyjną. Celem artykułu było wskazanie poziomu tolerancji zachowań związanych z szerzeniem nienawiści w grupie młodych dorosłych. Hipotezą badawczą było założenie, że młodzi dorośli, pomimo częstego spotykania się z hejtem oraz mową nienawiści, cechują się niskim poziomem tolerancji zachowań związanych z szerzeniem nienawiści w internecie. Weryfikując hipotezę, przeprowadzone zostały badania sondażowe. Badania empiryczne potwierdzają hipotezę. Młodzi dorośli nie tolerują aktywności, których celem jest zniewaga, zastraszanie czy obrażanie innych internautów.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-13

Jak cytować

Pazderska, A. (2023). Tolerancja zachowań związanych z szerzeniem nienawiści w internecie w grupie młodych dorosłych: analiza empiryczna. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 215–229. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.14

Numer

Dział

Artykuły