Wykorzystanie radzieckich emigrantów doby détente w praktyce działań 1. Zarządu Głównego KGB i współczesne reminiscencje tego zjawiska. Casus Stanów Zjednoczonych Ameryki

Autor

  • Leszek Pawlikowicz Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.16

Słowa kluczowe:

wywiad, emigranci, szpiegostwo, USA, ZSRR

Abstrakt

W artykule – na podstawie amerykańskich dokumentów urzędowych i sądowych (odnoszących się do czterech udokumentowanych przypadków szpiegostwa pomiędzy 1971 a 1991 rokiem) i przy wykorzystaniu metod empirycznych, ilościowych i porównawczych – poddano analizie działalność prowadzoną na rzecz wywiadu zagranicznego KGB przez emigrantów z ZSRR przybyłych do Stanów Zjednoczonych w latach 1971–1984. Poza opisem skali i specyfiki wspomnianej fali migracyjnej przedstawiono cztery zasadnicze kierunki ich pracy operacyjnej, jak również rozwój nowych form współdziałania rosyjskich emigrantów z rosyjskimi służbami wywiadowczymi po 1991 roku.

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Pawlikowicz, L. (2023). Wykorzystanie radzieckich emigrantów doby détente w praktyce działań 1. Zarządu Głównego KGB i współczesne reminiscencje tego zjawiska. Casus Stanów Zjednoczonych Ameryki. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 233–248. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.16

Numer

Dział

Artykuły