Krajowy system ratowniczo gaśniczy jako integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – podstawowe założenia organizacji i funkcjonowania

Autor

  • Agnieszka Sikorska wykładowca Uniwersytet Rzeszowski Instytut Nauk Prawnych

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.17

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo państwa, krajowy system ratowniczo gaśniczy, założenia organizacji i funkcjonowania, podmioty systemu, zadania i kompetencje

Abstrakt

Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wymaga systemowych rozwiązań prawnych ukierunkowanych na ochronę tej wartości. Odnosi się również do ochrony innych dóbr, które mogą być zagrożone bądź w wyniku zdarzeń będących efektem zagrożeń wynikających z praw przyrody lub rozwoju cywilizacyjnego stać się przedmiotem naruszeń. Na gruncie legislacyjnym zabezpieczenie realizacji tego celu równoznaczne jest więc z obowiązkiem państwa stanowienia i stosowania prawa w obszarze organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a w jego ramach zintegrowanego systemu ratowniczego zobowiązanego do ochrony tychże wartości i dóbr. Podejmowane rozważania mają w związku z tym na podstawie przepisów prawa wykazać podstawowe z punktu widzenia trójstopniowego podziału terytorialnego państwa założenia organizacji i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jako jednego z elementów owej organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i systemu ratowniczego. W powyższym zakresie pomocna staje się także ocena statusu organów publicznych wyposażonych w kompetencje i zadania, odpowiedzialnych za krajowy system ratowniczo-gaśniczy na poszczególnych poziomach, jak również jednostek systemu za działania ratownicze, skierowane na wspomnianą ochronę.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-13

Jak cytować

Sikorska, A. (2023). Krajowy system ratowniczo gaśniczy jako integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – podstawowe założenia organizacji i funkcjonowania. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 260–279. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.17

Numer

Dział

Artykuły