Niepraworządne działania Straży Więziennej na tle seksualnym wobec więź-niów i ich rodzin na terenie województwa rzeszowskiego (1944–1956) – wybrane przykłady

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.7

Słowa kluczowe:

Więziennictwo, niepraworządne działanie, wykorzystywanie seksualne, Straż Więzienna, więzień

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zaprezentowania niepraworządnych zachowań i postaw funkcjonariuszy więziennictwa, którzy w latach 1944–1956, pełniąc służbę na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego, dopuszczali się zachowań przestępczych, nieetycznych o podłożu seksualnym. Ofiarami tego rodzaju przestępstw były osoby pozbawione wolności, a także w niektórych sytuacjach członkowie ich rodzin. Sprawcy wykorzystywali swoje stanowisko służbowe, liczyli przy tym na bezkarność i brak konieczności ponoszenia odpowiedzialności służbowej i karnej.

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Fudali, D. (2023). Niepraworządne działania Straży Więziennej na tle seksualnym wobec więź-niów i ich rodzin na terenie województwa rzeszowskiego (1944–1956) – wybrane przykłady. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 108–121. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.7

Numer

Dział

Artykuły