„Praga uważa się za „naj…” – konkurencyjność regionów w Republice Czeskiej w kontekście pragocentryzmu

Autor

  • Katarzyna Kuć-Czajkowska UMCS
  • Urszula Bronisz UMCS

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.4

Słowa kluczowe:

konkurencyjność, pragocentryzm, Praga, regiony, Republika Czeska

Abstrakt

Celem artykułu było porównanie regionów poziomu NUTS3 w Republice Czeskiej w zakresie ich konkurencyjności rozumianej jako wynikowa wymiaru: gospodarczego, społecznego, innowacyjnego i środowiskowego. Badanie konkurencyjności służyło zweryfikowaniu tezy o zasadności koncentracji polityki rozwojowej (szczególnie w zakresie wydatkowania środków UE) w mieście stołecznym Praga jako regionie o najwyższym potencjale, dającym największe gwarancje ich efektywnego wykorzystania. W artykule, przy zastosowaniu metody Hellwiga (tj. względnych odległości od wzorca), dokonano empirycznej analizy konkurencyjności regionów. Występująca asymetria rozwojowa znalazła potwierdzenie w danych empirycznych. Praga jest liderem deklasującym pozostałe regiony w wymiarze gospodarczym, społecznym i innowacyjnym. W państwie z znacznymi dysproporcjami rozwojowymi jednostki w trudniejszej sytuacji nie są zdolne do konkurowania i w ten sposób stają się regionami słabiej rozwiniętymi. Pragocentryzm powoduje zatem narastanie dysproporcji rozwojowych w Republice Czeskiej, a zjawisko to będzie się nasilać, niezależnie od prowadzonej polityki regionalnej.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-13

Jak cytować

Kuć-Czajkowska, K., & Bronisz, U. (2023). „Praga uważa się za „naj…” – konkurencyjność regionów w Republice Czeskiej w kontekście pragocentryzmu. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 47–63. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.4

Numer

Dział

Artykuły