Polonijna, amerykańska misja ks. Wincentego i Jana Barzyńskich

Autor

  • Wiesława Piątkowska-Stepaniak Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.15

Słowa kluczowe:

Polonia amerykańska, Zmartwychwstańcy, pisma polonijne, akcje werbunkowe, imigranci w Nebrasce

Abstrakt

Artykuł ma zwrócić uwagę czytelnika na dokonania jednostek, którym przyszło żyć podczas jednej z największych fal migracyjnych z ziem polskich do Ameryki. Przykład działalności księdza Wincentego Barzyńskiego i jego brata Jana wskazuje na fenomen zaangażowania się w pomoc tysiącom rodaków w zaadoptowaniu się w Nowym Świecie. Obaj okazjonalnie i planowo pozyskiwali spore pieniądze. Jan Barzyński stał się człowiekiem zamożnym. Ksiądz Wincenty Barzyński – jeden z filarów zakonu zmartwychwstańców, dysponując sporymi finansami, z czasem miał też coraz większe możliwości organizacyjne, m.in. prowadzenie parafii i szkół, z wyższymi włącznie. Misja Barzyńskich miała wartość nie do przecenienia. Stworzyła podwaliny służące zjednoczeniu Polonii, zbudowaniu dobrze prosperującej organizacji samopomocowej Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie. Jednocześnie ich działalność rozpoczęła niezwykłą historię prasy polskiej w Ameryce i wpisała do wspólnej historii obu narodów – Amerykanów i Polaków – szczególne wartości, poprzez znaczne rozpowszechnienie na terytorium USA polskich parafii i wyznania katolickiego. Pieniądze, które w wyniku swej działalności zarobili, posłużyły budowaniu nowych struktur organizacyjnych i społecznych polsko- amerykańskiej diaspory.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-13

Jak cytować

Piątkowska-Stepaniak, W. (2023). Polonijna, amerykańska misja ks. Wincentego i Jana Barzyńskich. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 230–245. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.15

Numer

Dział

Artykuły