Federacja Rosyjska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Próba podsumowania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.13

Słowa kluczowe:

Europejska Konwencja Praw Człowieka, Rosja, demokracja

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera szeroką analizę członkostwa Rosji w systemie EKPC. Postawiona w nim hipoteza badawcza zakłada uznanie, że FR przystąpiła do RE i ratyfikowała EKPC głównie z powodów politycznych, a jej władze nie zamierzały w praktyce przestrzegać jej unormowań. Dla oceny słuszności postawionej hipotezy autor dokonał analizy zjawisk, które wpływają na ocenę Rosji jako strony Konwencji, takich jak: dane statystyczne dotyczące orzecznictwa strasburskiego związanego z FR na tle innych państw RE, jego wpływu na reformy systemu prawa w Rosji, reakcji ETPC na liczne wojny prowadzone przez ten kraj,  czy wreszcie działań opóźniających zmiany systemu EKPC oraz systemowego problemu niewykonywania orzeczeń Trybunału przez władze rosyjskie. Te badania pozwoliły potwierdzić niniejszą hipotezę.

słowa kluczowe: Europejska Konwencja Praw Człowieka, Rosja, demokracja

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Jastrzębski, M. (2023). Federacja Rosyjska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Próba podsumowania. Polityka I Społeczeństwo, 21(4), 188–204. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.13

Numer

Dział

Artykuły