Polityka etniczna państwa polskiego po 2011 roku w opiniach Komitetu Doradczego i Komitetu Ekspertów Rady Europy

Autor

  • Tomasz Browarek Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.5

Słowa kluczowe:

polityka etniczna, mniejszości narodowe, prawa mniejszości narodowych, Polska

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie i zanalizowanie oceny polityki etnicznej państwa polskiego dokonanej na podstawie Czwartej opinii w sprawie Polski Komitetu Doradczego Rady Europy ds. Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz na podstawie Trzeciego raportu Komitet Ekspertów ds. Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Główną tezą pracy jest stwierdzenie, iż mimo że polityka etniczna państwa polskiego w analizowanym okresie nie uległa zmianie, to niektóre działania władz polskich świadczą o ich pewnej nieprzychylności wobec poszerzenia praw mniejszości narodowych, a nawet w niektórych przypadkach chęci uszczuplenia tych praw. W artykule wykorzystano szereg metod badawczych. Najważniejsze z nich to analiza instytucjonalno-prawna, metoda czynnikowa i metoda porównawcza.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-13

Jak cytować

Browarek, T. (2023). Polityka etniczna państwa polskiego po 2011 roku w opiniach Komitetu Doradczego i Komitetu Ekspertów Rady Europy. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 64–76. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.5

Numer

Dział

Artykuły