Społeczeństwo młodych zagrożone suicydogennie

Autor

  • Agata Araucz-Boruc Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.1

Słowa kluczowe:

zachowanie suicydalne, zamach samobójczy, młodzież, adolescencja, zagrożenie, depresja

Abstrakt

W literaturze przedmiotu samobójstwo rozpatrywane jest jako specyficzny fenomen społeczny - jedno z zachowań dewiacyjnych, będące jednocześnie wskaźnikiem dezintegracji społecznej. Z uwagi na to, iż skutki samobójstwa mają charakter społeczny, samobójstwo zaliczane jest do patologii społecznej, określanej jako choroba społeczna. Cel: Wskazanie, że samobójstwa są ważnym problemem społecznym, wykazującym tendencję wzrostową. Hipoteza: Wiek młodzieńczy jest okresem, w którym istnieje znaczne ryzyko podjęcia zamachu samobójczego. Metody: W opracowaniu wykorzystano metodę analizy i syntezy literatury fachowej, metodę monograficzno-opisową oraz analizę danych statystycznych. Wnioski: Analiza i synteza materiałów źródłowych pozwala stwierdzić, iż wśród dzieci poniżej 12 roku życia odnotowuje się niewiele zamachów samobójczych zakończonych zgonem. Inaczej jest w przypadku młodzieży w wieku 13-18 lat, u której pojawia się już poczucie własnej śmiertelności. Młodzież staje się zdolna, aby intelektualnie przyswoić fizjologiczne, metafizyczne, a także biologiczne aspekty śmierci. Implikacje dla teorii i praktyki: Dlatego też, zachowania suicydalne, rzadkie wśród dzieci oraz w okresie wczesnej adolescencji, stają się coraz bardziej rozpowszechnione wśród młodzieży. Ponadto, występowanie myśli samobójczych przed okresem dojrzewania koreluje z późniejszymi próbami samobójczymi, u młodzieży (częściej niż u dorosłych) dochodzi do ponawiania prób samobójczych. Oryginalność i wartość: W artykule podjęto próbę usystematyzowania determinantów zachowań suicydalnych wśród młodzieży oraz ukazania zamachu samobójczego jako problemu osobistego i społecznego, w kategorii zagrożeń.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-13

Jak cytować

Araucz-Boruc, A. (2023). Społeczeństwo młodych zagrożone suicydogennie. Polityka I Społeczeństwo, 21(1), 5–22. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.1

Numer

Dział

Artykuły