FGM/C jako przykład przemocy ze względu na płeć i jej pozaprawne zwalczanie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.11

Słowa kluczowe:

okaleczanie żeńskich narządów płciowych, FGM/C, przemoc, dyskryminacja, prewencja, edukacja

Abstrakt

W niniejszym artykule omówiona została problematyka związana z rytualnym okaleczaniem dziewcząt i kobiet (FGM/C) oraz pozaprawne metody jego zwalczania. Asumpt dla powyższych rozważań stanowiła nowelizacja polskiego Kodeksu karnego z dnia
13 stycznia 2023 r., na mocy której wprowadzono nowe typy przestępstw tj.: okaleczania żeńskich narządów płciowych (156 § 1 pkt 3 k.k.) oraz nakłaniania i zmuszania innych osób do poddania się temu procederowi (156 a k.k.)[1]. I choć penalizacja w/w czynności sprawczych należy niewątpliwie uznać za krok w dobrą stronę to jednak samo podjęcie działań legislacyjnych to za mało. Dla zaprzestanie tej praktyki potrzebne są bowiem nie tylko instrumenty prawne i instytucjonalne, które zapewnia prawodawstwo międzynarodowe
i ich aplikacja w prawie polskim ale także podjęcie wysiłków w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości tych rytuałów.

 

[1] Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 289).

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Jankowska - Prochot, I. (2023). FGM/C jako przykład przemocy ze względu na płeć i jej pozaprawne zwalczanie . Polityka I Społeczeństwo, 21(4), 159–170. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.11

Numer

Dział

Artykuły