Malarstwo ścienne Modesta Sosenki. Charakterystyka stylu na podstawie reprezentatywnych przykładów

Autor

  • Olesia Semchyshyn-Huzner Muzeum Narodowe we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego, Lwów

DOI:

https://doi.org/10.15584/setde.2022.15.5

Słowa kluczowe:

Modest Sosenko, Ukraina, cerkiew, malarstwo ścienne, początek XX wieku

Abstrakt

W znacznym dziedzictwie twórczym ukraińskiego artysty Modesta Sosenki (1875–1920) na szczególną uwagę zasługują polichromie i sakralne dzieła sztalugowe dla ponad dziesięciu galicyjskich cerkwi. Osoby mu współczesne zauważały, że prace sakralne artysty charakteryzowały się własnym „Sosenkowskim stylem”, w którym śmiało i organicznie łączyły się zreinterpretowane przez mistrzów XVI–XVII wieku tradycje bizantyjskie z nowoczesnymi europejskimi wymogami stylowymi przełomu XIX–XX wieku. Był on pionierem, który wyznaczył drogę rozwoju współczesnej sztuki świątynnej, czemu sprzyjały okoliczności jego życia. Po zdobyciu gruntownego europejskiego wykształcenia zawodowego w trakcie studiów w Krakowie, a także już jako stypendysta metropolity Andrzeja Szeptyckiego w Monachium i Paryżu, Sosenko powrócił do Galicji i kontynuując działalność swojego opiekuna w sferze muzealnictwa, został pełnoprawnym pracownikiem Muzeum Cerkiewnego (później Narodowego). Właśnie bezpośredni kontakt ze starymi zabytkami ikonografii, książkami pisanymi ręcznie i drukowanymi, z twórczością ludową pozwolił mu na dogłębne zrozumienie specyfiki ukraińskiej sztuki narodowej. W ten sposób połączenie osobistego talentu, wiedzy zawodowej i doświadczenia muzealnego, a także bliskie relacje z głową Cerkwi greckokatolickiej – Andrzejem Szeptyckim, który wszystkie swoje wysiłki ukierunkował na odrodzenie wysokiej kultury wystroju przestrzeni sakralnej świątyń obrządku wschodniego, zrodziło artystę intelektualistę, gotowego do podjęcia wyzwania współczesności. Nie można jednak w całości docenić dorobku Sosenki. Działania wojenne na tych terenach w obu wojnach światowych w XX wieku, nietolerancyjne wobec dziedzictwa kulturowego, narodowego i duchowego lata władzy radzieckiej, a nawet pierwsze lata niepodległości Ukrainy nie sprzyjały zachowaniu świątyń i ich wystroju. Dlatego badacze zmuszeni są stwierdzić, iż większość prac Sosenki została bezpowrotnie utracona. Źródła inspiracji artysty, specyfikę kompozycji jego fresków, gamy kolorów, programu ideowo-estetycznego można odtworzyć jedynie na podstawie fresków naściennych dwóch świątyń w obwodzie lwowskim: Archanioła Michała we wsi Podbereźce oraz Świętego Zmartwychwstania w miejscowości Polany, przeprowadzając porównania z fragmentami utraconych polichromii utrwalonych na zdjęciach archiwalnych, oraz dodając zdobienie, już po tonowaniu restauracyjnym, ostatniego obiektu sakralnego artysty – cerkwi św. Mikołaja w Złoczowie. Nawet takie rozproszone dane pozwalają na zaobserwowanie wielu cech autorskich, określenie procesu kształtowania się wyrazistej maniery indywidualnej Sosenki, czemu poświęcone zostało niniejsze badanie.

Bibliografia

Čajkovs’kij K., Arhitektura i štuka malârska a naša rus’ka cerkov, “Dilo” 1893, nr 73, s.1–2.

Čajkovs’kij K., Dlâ čogo religijne malârstvo u nas’ ne podnosit’ sâ?, “Dilo” 1894, nr 226, s. 1.

Holubetc’ M., Modest Sosenko ( 1875–1920), “Hromads’ka dumka”, 1920, nr 32, s. 1–2.

Holubetc’ M., Načerk іstorií ukraíns’kogo mistectva, N’û-Ŭork 1973, s. 34.

Holubetc’ M., Spadŝina Modesta Sosenka, “Ukraíns’ka dumka” 1920, nr 13, s. 2–3.

Kondakov’ H., Licevoj ikonopisnij podlinnik’, t. I: Ikonografiâ Gospoda Boha i Spasitelâ Našeho Iisusa Hrista. S.-Peterburg’ 1905, іl. 73. Obraz devâti činiv anhel’s’kih; іl. 76. Sobor Arhistratiga Mihaila.

Licevoj Sijskij ikonopisnij podlinnik’, СХI, Vip. IІІ. Priloženie k’ СVI vipusku “Pamâtnikov”, S.-Peterburg’ 1896, tаbl. LVI. Ojcostwo.

Licevoj Sijskij ikonopisnij podlinnik’, Vip. ІV. S.-Peterburg’ 1897, tаbl. LXXI. О têbê raduêtsâ.

L’vivs’ka Nacional’na Naukova Biblioteka Ukraíni im. V. Stеfanika (=LNNB), Viddil rukopisiv, F. 191, Fond V. Faciêviča, od. zb. 10, p.1, Žit’êpisi predstavnikiv Stanislavivs’koí kapituli êpiskopa Peleša Ŭliana, mitropolita Kuílovs’kogo Ŭliana і arhipresvitera Faciêviča Vasilâ. 1889–1896. Stanislav [rękopis], ark. 14.

Nacionalʹnij muzej u Lʹvovi (=NML), Viddil rukopisiv i starodrukiv, kv-18592/17-22, rk-3239, Svidoctva M. Sosenka periodu jogo navčannâ u Krakivs’kij školi krasnih mistectv 1897 –1900, аrk. 1–6.

NML, Viddil rukopisiv i starodrukiv, kv-18592/23-27,30, rk-3242, Documenti pro navčannâ M. Sosenka v Akademií mistectv u Mûnheni 1900–1902, ark. 1–7.

NML, Viddil rukopisiv i starodrukiv, kv -18592, rk-3244, Documenti pro perebuvan’â M. Sosenka v Pariżi ta pro navčan’â v Nacional’nij akademií obrazotvorčih mistectv; dozvoli na vidviduvan’â timčasovih vistavok i biblioteki ustanovi, ark. 1–4.

NML, Viddil rukopisiv i starodrukiv, kv-18592/36, rk-3249, Оficijnij list Mitropolita A. Šeptic’kogo do M. Sosenka. L’viv, 3.VII.1907, аrk. 1–2.

NML, Viddil rukopisiv i starodrukiv, kv-18597, rk-2935, Materiali M. Drahana do M. Sosenka, ark. 7–10.

Noga O., Ukraíns’kij stil’ v cerkownomu mistectvi Galičini kincâ ХІХ – počatku ХХ stolit’, L’viv 1999, s. 82.

Otkowič T., Restavraciâ nastinnih rozpisiv Modesta Sosenka v cerkvi Sv. Mikolaja v Zoločevi, w: Bûleten’ 2008, nr 10, s. 133–134.

Prykrasy galickih rukopisiv XVI i XVII vv. zrisovani Modestom Sosenkom ( + 1920). (Iz zbirok Nacional’nogo Muzeû u L’vovi), Lwów, 1923, tabl. X

Radoms’ka W., Povernen’â Modesta Sosenka, Obrazotvorče mistectvo” 1991, nr 1, s. 4–7.

Radoms’ka W., Povernen’â Modesta Sosenka, “Zerna” 1994, nr 1, s. 33–38.

Radoms’ka W., Problema restavratsiï stinopysu Modesta Sosenka v konteksti zberezhennia arkhitekturno-mystets′koï pam’iatky, w: Visnyk Natsional′noho universytetu «L′vivs′ka politekhnika» «Arkhitektura», nr 656: zibrannia naukovykh prats′, red. B.S. Cherkes, Lwów 2009.

Semchyshyn-Huzner O., Onovlen’â vnutrišn’ogo prostoru Katedral’nogo soboru Svâtogo Voskresin’â v Ivano-Frankivs’ku (Stanislavovi) (1897–1904 rr.): istoriâ, аnaliz, perspektivi, “Narodoznavči zošiti” 2016, nr 5, s. 1073–1085.

Šeptic’kij A., Pis’ma-poslan’â (1939-1944 rr), L’viv 1991, s.130–148.

Ustiânovič K., Deŝo o našoj żivopisi čerkovnoj, “Dilo” 1888, nr 7, s.1; nr 9, s. 1; nr 10, s.1–2.

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Semchyshyn-Huzner, O. (2022). Malarstwo ścienne Modesta Sosenki. Charakterystyka stylu na podstawie reprezentatywnych przykładów. Sacrum Et Decorum, (15), 93–109. https://doi.org/10.15584/setde.2022.15.5

Numer

Dział

MATERIAŁY