„Wewnętrzne światło” Witraż we współczesnej sztuce sakralnej Francji – zarys problematyki

Autor

  • Agnieszka Kluczewska-Wójcik Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

DOI:

https://doi.org/10.15584/setde.2022.15.6

Słowa kluczowe:

witraże, sztuka francuska XX i XXI w., art sacré, vitraux d’artistes, maître verrier

Abstrakt

W latach 20. XX wieku rozpoczął się we Francji ruch odnowy sztuki sakralnej, obejmujący także witraż. Jego odrodzenie wiązało się z odejściem od iluzjonistycznego charakteru witrażownictwa XIX wieku i nawiązaniem do monumentalizmu oraz duchowej tradycji średniowiecza. Poszukiwania nowej koncepcji witrażu zarówno w aspekcie ideologicznym, jak i technologicznym zaowocowały powstaniem „witraży artystów” (vitraux d’artistes), realizowanych od połowy XX wieku na oficjalne zlecenia, dzięki współpracy instancji kościelnych i władz państwowych, która w latach 80. XX wieku zyskała ścisłe podstawy prawne i finansowe. Etapy tej ewolucji wyznaczały zespoły witraży projektowane przez mistrzów powojennej awangardy: G. Rouaulta i J. Bazaine’a w Notre Dame de Toute Grâce na płaskowyżu Assy (1937–1946); H. Matisse’a dla Notre Dame du Rosaire w Vence (1940); A. Manessiera w Saint Michel w Les Bréseux z pierwszymi witrażami abstrakcyjnymi (1948); F. Légera, J. Bazaine’a i J. Le Moala we wnętrzach Sacré-Coeur w Audincourt, (1949–1951); Le Corbusiera w Notre Dame w Ronchamp (1951–1955) oraz nowoczesne witraże J. Villona, R. Bissière’a i M. Chagalla, które wprowadzono po raz pierwszy do światowej klasy zabytku architektury, katedry Saint-Étienne w Metzu (1955). Rekonstrukcja katedry Saint-Cyr et Sainte-Julitte w Nevers dała okazję do zaprezentowania swojej wizji malarstwa witrażowego przedstawicielom młodszej generacji: R. Ubacowi, C. Viallatowi, J.M. Alberoli, G. Honeggerowi i F. Rouanowi (1973–2011). Z wyjątkiem Alberoli wszyscy związani byli z rozwijającymi się od lat 50. XX wieku tendencjami niefiguratywnymi. W ten sam nurt wpisywały się odwołujące się do tradycji cysterskich wybitne realizacje J.P. Raynauda w Noirlac (1975–1977), P. Soulages’a w Conques (1986), J. Ricardona w Acey (1991–1994) czy A. Nemours, przedstawicielki ruchu Art Concret, w Salagon (1998). Powrót do figuracji znalazł kontynuację w projektach G. Garouste’a dla Notre Dame de Talant (1996–1997), C. Benzaken dla Saint-Sulpice w Varennes-Jarcy (1991–2007), M. Raysse’a, związanego z ruchem Nouveau Réalisme, dla Notre-Dame de l’Arche d’Alliance w Paryżu (1986–1998) i G. Collin-Thiébauta dla Saint Gatien w Tours (2010–2013). Twórcy vitraux d’artistes zaakceptowali narzucone ramy programowe, nie rezygnując przy tym z wolności wyboru środków wyrazu i konwencji estetycznych. Dzięki ich poszukiwaniom i kreatywności, wprowadzaniu innowacyjnych procesów technologicznych czy nowemu odczytaniu tradycyjnych materiałów i metod warsztatowych, a także odwadze zleceniodawców kościelnych i państwowych francuski witraż w pełni włączył się w ewolucję współczesnej ekspresji plastycznej.

Bibliografia

Architectures de lumière. Vitraux d’artistes 1975–2000, red., A.-M. Charbonneaux, N. Hillaire, Paris 2000.

Aubert M., Chastel A., Verrier J., Mathey F. i inni, Le Vitrail français. Sous La Haute Direction du Musee des Arts Decoratifs de Paris, Paris 1958.

Bernier R., Matisse Designs. A New Church, „Vogue”, n. 131–132, 15.02.1949.

Blanchet-Vacquet Ch., De l’Eglise à l’État, la commande des Vitraux réligieux en

France: de 1945 à 2000 (praca doktorska), Uniwersytet Aix-Marseille, 2004.

Blanchett-Vaque Ch., Les enjeux de la creation contemporaine dans la restauration d’un monument classe. Les vitraux des peintres à la cathédrale de Metz 1952–1965, w: Living with history 1914–1964, red. N. Bullock, L. Verpoest, Leven University Press, 2011.

Blanchet-Vaque Ch., Les vitraux de la cathedrale de Nevers, récit d’une longue histoire de 1960 à nos jours, w: Les couleurs du ciel. Vitraux de création au XXe siècle dans les cathedrales de France, Chartres 2002.

Bouvier Y., Cousin Ch., Audincourt, le sacre de la couleur. Fernand Léger, Jean Bazaine, Maurice Novarina, Jean Le Moal au Sacré-Coeur, Besançon 2007.

Buchet J., Notre-Dame-de-Toute-Grâce, église du plateau d’Assy, Annency 2012.

Caussé F., Eglise et art contemporain: la Commission d’Art sacré de Besançon, 1945–1955, w: L’Eglise et l’art contemporain, un dialogue fécond, Dossier du Département art sacré du Service national de pastoral liturgique, avril 2018.

Caussé F., La Revue «L’Art Sacré». Le débat en France sur l’art et la religion (1945–1954), Paris 2010.

Chagall, Soulages, Benzaken… Le vitrail contemporain. Contemporary Stained Glass, katalog wystawy, red. V. David, L. de Finance, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris 2015.

Chaussé-Martin V., Les métamorphoses de la technique du vitrail au XXe siècle, w: Regards sur le vitrail, red. Ch. Jablonski, D. Mens, Arles 2002.

Couturier M-A., Ce que l’église attend du vitrail, „L’Art Sacré Moderne”, 1938, nr 36, s. 344.

David V., La «verrière du béton» ou la révolution de l’art du vitrail (1945–1965), w: Vitraux en pâte de verre, vitraux en dalle de verre [actes de la journée d’études, musée du Verre, Conches, 15 novembre 2014], Conches, Musée du Verre, 2016.

Denis M., Les nouvelles oeuvres de Maurice Denis à l’église St. Paul, quelques mots de l’artiste sur son oeuvre, „Courrier du Genève”, supplément, 7.10.1923.

Frachon-Gielarek N., «Le vitraux de Martial Raysse à Notre-Dame-de-l’Arche-d’Aliance, Paris», Monumental, 2004-1, s. 80–85.

Frémaux C., Architecture religieuse au XXe siècle: Quel patrimoine?, Paris 2007.

Gilardet B., Réinventer le musée – François Mathey, un précurseur méconnu (1953–1985), Paris 2015.

Heck Ch., Soulages P., Conques, les vitraux de Soulages, Paris 1994.

Ladey L., Ladey M., Une arche de lumière: Notre-Dame de Talant, w: [Les] vitraux de Gérard Garouste et de Pierre Alain Parot, maître verrier, Talant 1997.

Langrené Ch., Benzaken à Varennes-Jarcy, Paris 2005.

L’art actuel dans l’église de 1980 à nos jours, red. F. Drugeon, I. Saint-Martin, Paris 2012.

Le défis du vitrail contemporain. The Challenges of Contemporary Stained Glass, red. V. David, N. Dohrmann, Troyes 2018.

Lumières contemporaines. Vitraux du XXIe siècle et architecture sacrée, red. J.-F. Lagier, Chartres 2005.

Lyon H., Garouste à Talant, Paris 2006.

„Marcheurs” et „regardeurs”: une création de vitraux à la cathédrale de Tours/réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles du Centre; red. S. Le Clech/Orléans: Direction régionale des affaires culturelles du Centre, 2013.

Mariotte A., L’église du Sacré-Cœur, Audincourt, Combien imprimeur, [s.d.]

Matisse H., Écrits et propos sur l’art, red. D. Fourcade, Paris 1972.

Mollard-Desfour A., Le Noir. Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur. XXe-XXIe siècle, Paris 2005.

Nakov A., Nemours au prieuré de Salagon, Paris 2004.

Regards sur le vitrail, red. Ch. Jablonski, D. Mens, Arles 2002.

Regamey P.-R., La querelle de l’art sacré, „Le Monde”, nr 12.01.1952.

Saint-Martin I., Art chrétien/art sacré. Regards du catholicisme sur l’art. France, XIXe-XXe siècle, Rennes 2014.

Viatte G., M. Seuphor, Ricardon les verrieres d’Acey, 1999.

Zins Loire N., Le vitrail en dalle de verre en France des origines à 1940, w: (Journée d’études) Vitraux en pâte de verre – Vitraux en dalle de verre, red. E. Louet, Musée du Verre Conches 2016.

http://archives.pierre-soulages.com//pages/psecrits/dictionnaireexpressions.html

Les commissions diocésaines d’art sacré

https://liturgie.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/LEglise-et-lart-contemporain-un-dialogue-fecond.pdf.

https://patrimoine.centre-valdeloire.fr/gertrude-diffusion/dossier/bruere-allichamps-cher-abbaye-cistercienne-de-noirlac-34-verrieres-de-jean-pierre-raynaud-et-jean-mauret/c32040e0-3065-41ea-8290-d3b275f04bd6.

http://www.infovitrail.com/index.php/fr/glossaire-vitrail/38-lettre-j/179-definition-du-jaune-d-argent (25.11.2019).

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508749/2021-01-17/

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Kluczewska-Wójcik, A. (2022). „Wewnętrzne światło” Witraż we współczesnej sztuce sakralnej Francji – zarys problematyki. Sacrum Et Decorum, (15), 110–140. https://doi.org/10.15584/setde.2022.15.6

Numer

Dział

MATERIAŁY