Nowa sztuka chrześcijańska? Kontekst społeczno-polityczny

Autor

  • Łukasz Murzyn Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15584/setde.2022.15.8

Słowa kluczowe:

sztuka współczesna, sztuka religijna, sztuka sakralna, chrześcijaństwo, metafizyka, dialog społeczny, polityki publiczne, polityka kulturalna, tradycja artystyczna, instytucje kultury

Abstrakt

Tekst jest próbą wskazania obszarów kompetencji metafizycznych sztuki najnowszej. Wskazuje, że możliwe jest zbliżenie aktualnych praktyk artystycznych i współczesnej wrażliwości religijnej. Zawiera zarys przemian historycznych, które doprowadziły do dzisiejszego rozmijania się sztuki zbliżonej do środowisk religijnych z głównym nurtem instytucjonalnym. Wskazuje równocześnie, że dzieła niosące treści metafizyczne i religijne występują w wielu różnych rejonach dzisiejszego obiegu artystycznego i są realizowane także z zastosowaniem najnowszych mediów sztuki. Akcentuje rolę właściwie pojętej tradycji, zdolnej do ciągłej aktualizacji swoich form przy zachowaniu niezmiennych wartości duchowych. Autor zwraca uwagę na społeczno-polityczny kontekst oddziaływania sztuki niosącej tak zwane uniwersalne wartości oraz na konieczność dialogicznego podejścia do programów działania publicznych instytucji kultury.

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Murzyn, Łukasz. (2022). Nowa sztuka chrześcijańska? Kontekst społeczno-polityczny. Sacrum Et Decorum, (15), 145–152. https://doi.org/10.15584/setde.2022.15.8

Numer

Dział

MISCELLANEA